Solidariteitsverklaring met de werknemers van d’Ieteren

De werknemers van D'Ieteren - importeur en distributeur van auto's - zijn nu al twee weken in staking

Jouw ledenblad binnenkort online!

Vanaf 24 september vind je jouw ABVV-ledenblad online. Een nieuwe website en mobiele applicatie zien dan het levenslicht.

Uitkering geïndexeerd vanaf september

Door de toegenomen inflatie worden de uitkeringen vanaf september geïndexeerd.

De loonnormwet verplettert onze lonen. Waarom moet ze veranderen?

De loonnormwet is oneerlijk, onrechtvaardig en onverantwoord. Waarom? 1. Ze is niet aangepast aan de huidige sociaaleconomische realiteit. 2. Ze zorgt voor ongelijke verdeling van onze welvaart. 3. De vergelijking met onze buurlanden is niet objectief. 4. De sociale partners hebben geen verplichte norm nodig. 5. Ze blijft een dwangbuis voor de lonen. 6. Ze heeft averechtse effecten.

De loonnormwet verplettert onze lonen | Actie op 13 juli 2021

Actie op 13 juli 2021 om 11u aan station van Brussel-Centraal | Het ABVV aanvaardt niet langer het keurslijf dat de loonnormwet (de zogenaamde wet van 1996), onze lonen oplegt.