Werkloos? Vermijd verrassingen en spreid je vakantiedagen

donderdag, 20 Juni 2024
Nieuws

Om te vermijden dat je op het einde van het jaar fors minder uitkering ontvangt, spreid je best je vakantiedagen over de resterende maanden van dit jaar.

Werkte je in 2023 en ben je momenteel werkzoekend? Vermijd de nare verrassingen en spreid je resterende vakantiedagen over de komende maanden. Anders moet je deze verplicht op het einde van het jaar opnemen en riskeer je een nare verrassing in de maand december.

Als je gewerkt hebt in 2023 ontving je hiervoor in principe vakantiegeld. Deze som dekt de vakantiedagen die je moet nemen in het daaropvolgende jaar, in 2024 dus. Voor deze dagen krijg je geen werkloosheidsuitkering. We raden daarom aan deze vakantiedagen te spreiden over de resterende maanden van het jaar. Anders riskeer je dat in december alle resterende vakantiedagen automatisch en in één keer van je werkloosheidsuitkering worden afgetrokken.

  • Werkte je in 2023 (of een deel ervan) als arbeider of bediende?
  • Ben je nu volledig werkloos?
  • Kreeg je (als bediende) bij je ontslag vakantiegeld voor je nog niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald? Of heb je recht op vakantiegeld via een vakantiekas?

Is het antwoord op die vragen ‘ja’, dan heb je geen recht op uitkeringen voor de dagen waarvoor je al vakantiegeld kreeg. Dat is wettelijk zo geregeld.

Heb je die dagen niet opgenomen vóór december 2024, dan worden deze dagen door de RVA automatisch afgetrokken van je uitkering voor de maand december 2024. Je uitkering zal dan een fiks stuk lager zijn. Het is beter om deze dagen te spreiden over de maanden die nog resten in 2024 zodat de financiële schok kleiner is.

Duid daarom de komende maanden op je controlekaart telkens een aantal dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jouw gekozen dagen. Voor die dagen krijg je dan geen uitkering.