En wat als we nu eens naar de dividenden zouden kijken?

Volgens de werkgeversbank zitten de meeste bedrijven in moeilijke financiële papieren en is het dus onmogelijk om de lonen met meer dan 0,4% te laten stijgen. Ze verwijzen daarvoor naar het coronavirus en de crisis die daarmee gepaard gaat.

Samen tegen corona, samen voor vaccinatie

Vakbonden en werkgevers steunen de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus.

8 eisen voor meer gelijkheid v/m

8 maart is Internationale Vrouwendag. Wij formuleren acht eisen voor meer gelijkheid v/m.

Naar een solidariteitsfonds voor de minimumlonen

In het kader van de onderhandelingen voor een Interprofessioneel Akkoord voor ‘21-‘22, legt het ABVV de oprichting van een solidariteitsfonds voor de minimumlonen op de onderhandelingstafel.