Controlekaart tijdelijke werkloosheid vanaf 2025 enkel nog digitaal

maandag, 01 Juli 2024
Nieuws

Wie op tijdelijke werkloosheid wordt gezet, zal vanaf 2025 de controlekaart enkel nog digitaal kunnen invullen. De papieren controlekaart wordt afgeschaft. Je kan nu al overstappen.

Beslist je werkgever om jou op tijdelijke werkloosheid te zetten, dan blijft je contract doorlopen maar wordt de uitvoering van dat contract verminderd of opgeschort en moet jij dus niet of minder werken. Je krijgt dan geen loon maar kan een (RVA-)uitkering als tijdelijk werkloze krijgen.

Uitkering aanvragen, controlekaart bijhouden

Je werkgever moet dit aangeven en verschillende zaken regelen, maar ook jij als werknemer moet een uitkeringsaanvraag indienen (via je vakbond ABVV) en een controlekaart (C3.2A) invullen. Momenteel kan je dat op papier en elektronisch. De papieren kaart verdwijnt echter.

Vanaf 1 januari 2025 moet je de controlekaart tijdelijke werkloosheid (eC3.2) verplicht elektronisch invullen en met een ‘druk op de knop’ verzenden om uitkeringen te krijgen.

Snel, eenvoudig, veilig

We raden iedereen aan om nu al gebruik te maken van de elektronische controlekaart. Je spreekt dit zelf af met je werkgever, of de overstap kan ook voor alle werknemers in het bedrijf voorzien worden door dit op te nemen in het arbeidsregelmeent of in een cao. Informeer je hierover bij je ABVV-delegee.

De voordelen op een rijtje:

  • geen administratie meer
  • je kan de controlekaart niet verliezen
  • je kan je controlekaart makkelijker indienen en deze wordt onmiddellijk doorgestuurd zodat je sneller je uitkering kan ontvangen
  • een vergissing bij het invullen kan worden rechtgezet zonder administratieve formaliteiten

De elektronische controlekaart eC3.2 bestaat in een pc-versie of in een app-versie beschikbaar voor de smartphone. Je logt in via itsme of via eID. Nu al starten? Op deze pagina vind je alle info. Je kan natuurlijk ook terecht bij het ABVV in je buurt.

Overgangsperiode

Er is in sommige gevallen wel een overgangsperiode mogelijk van zes maanden (tot en met 30 juni 2025) waarbij zowel de werknemer als de werkgever een uitzondering kan vragen om toch op papier te blijven werken.

Uitzondering

In de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven zal een papieren controlekaart mogelijk blijven.

Tijdelijke werkloosheid?

Je werkgever kan je om verschillende redenen op tijdelijke werkloosheid zetten: wegens werkgebrek (bijv. laagseizoen, daling van bestellingen …), overmacht (een plotse onvoorzienbare gebeurtenis zoals een brand), een tijdelijke stoornis (bijv. een onvoorzienbare machinebreuk), slecht weer (zoals vorst, hevige regen of zeer warm weer waardoor het werk onmogelijk wordt), collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie of inhaalrust, sociale actie (staking). Er worden dan ook verschillende benamingen door mekaar gebruikt: ‘tijdelijk werkloos’, ‘economisch werkloos’, ‘technisch werkloos’...