02.07.2024

Na de invoering van het arbeidscontract gelden nu ook welzijnsnormen op het werk voor de ongeveer 30.000 sekswerkers in België. Het ABVV is tevreden over deze grote stap voorwaarts.

19.06.2024

Het ABVV vraagt om een begroting die de mensen centraal stelt en geen fetisj maakt van de cijfers. Alles inzetten op het verminderen van de uitgaven zou een vergissing zijn. We moeten de inspanningen spreiden. En dat betekent de inkomsten verhogen.

30.05.2024

Het ABVV is tevreden met zijn overwinning bij de sociale verkiezingen. We zagen meer kandidaten op de lijsten, meer stemmen en meer zetels in ondernemingsraden en CPBW’s.

02.05.2024

Op de dag van de stemming van de Frontex-wet, uiten verschillende vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties hun bezorgdheid over het wetsontwerp dat op tafel ligt. Het voorstel zou Frontex, de Europese Grens- en Kustwacht, uitgebreide bevoegdheden verlenen op Belgisch grondgebied.

12.04.2024

Op dinsdag 16 april organiseert het ABVV een nieuwe symbolische actie tegen het brute Europese bezuinigingsbeleid. Onze sociale welvaartsstaat verkeert in groot gevaar.

21.02.2024

Het moet gedaan zijn met doemberichten over onze loonkosten. De wet van ’96, de loonnormwet, toont zich nog maar eens verouderd. Die wet moet dringend opengebroken worden opdat vakbonden weer vrijheid krijgen om te onderhandelen over échte loonsverhogingen.

21.02.2024

Een tiental vertegenwoordigers van middenveldorganisaties hebben een stil protest gehouden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om te wijzen op het gevaar van een nieuw artikel in de strafwet dat legitiem protest kan criminaliseren.

20.02.2024

Het ABVV is duidelijk voorstander van collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen en loonbehoud, gebaseerd op de formule "32 uur in 4 dagen voor een voltijdse werknemer". Dit is een historische eis van het ABVV. Het is een belangrijke maatregel voor werknemers, goed voor bedrijven en gunstig voor de samenleving.

26.01.2024

ABVV-Jongeren, Jong ACV, Jeunes FGTB, Jeunes CSC en FEF (Franstalige studentenkoepel) verzetten zich tegen het wetsontwerp van Open Vld dat de beperkingen op studentenarbeid afschaft. Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront zal het voorstel bijdragen tot de bestaansonzekerheid van studenten.

25.01.2024

‘Kwaadwillige aantasting van het gezag van de staat’ wordt strafbaar: 
Middenveld roept Parlement op om deze bedreiging voor het recht op protest niet goed te keuren