12.04.2024

Op dinsdag 16 april organiseert het ABVV een nieuwe symbolische actie tegen het brute Europese bezuinigingsbeleid. Onze sociale welvaartsstaat verkeert in groot gevaar.

21.02.2024

Het moet gedaan zijn met doemberichten over onze loonkosten. De wet van ’96, de loonnormwet, toont zich nog maar eens verouderd. Die wet moet dringend opengebroken worden opdat vakbonden weer vrijheid krijgen om te onderhandelen over échte loonsverhogingen.

21.02.2024

Een tiental vertegenwoordigers van middenveldorganisaties hebben een stil protest gehouden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om te wijzen op het gevaar van een nieuw artikel in de strafwet dat legitiem protest kan criminaliseren.

20.02.2024

Het ABVV is duidelijk voorstander van collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen en loonbehoud, gebaseerd op de formule "32 uur in 4 dagen voor een voltijdse werknemer". Dit is een historische eis van het ABVV. Het is een belangrijke maatregel voor werknemers, goed voor bedrijven en gunstig voor de samenleving.

26.01.2024

ABVV-Jongeren, Jong ACV, Jeunes FGTB, Jeunes CSC en FEF (Franstalige studentenkoepel) verzetten zich tegen het wetsontwerp van Open Vld dat de beperkingen op studentenarbeid afschaft. Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront zal het voorstel bijdragen tot de bestaansonzekerheid van studenten.

25.01.2024

‘Kwaadwillige aantasting van het gezag van de staat’ wordt strafbaar: 
Middenveld roept Parlement op om deze bedreiging voor het recht op protest niet goed te keuren

24.01.2024

Het ABVV lanceert de campagne ‘Socialer en sterker’ naar aanleiding van de verkiezingen in juni 2024. De prioriteiten liggen voor ons op een authentiek sociaal beleid.

11.01.2024

Het wetsontwerp van oud-minister van Justitie V. Van Quickenborne is definitief van tafel.

01.12.2023

Het ABVV pleit naar aanleiding van de VN-klimaattop voor meer ambitie en consistentie in het Belgische klimaatbeleid. Een 'klimaatpauze' is géén optie. België moet een grotere rol opnemen en zijn aandeel in de klimaatinspanningen serieus verhogen.

29.11.2023

Op 27 november werd het Koninklijk Besluit van 1973 over de economische en financiële informatie die aan de ondernemingsraden moet worden verstrekt, 50 jaar.