Open Vld maakt van studeren een bijzaak

vrijdag, 26 Januari 2024
Pers

ABVV-Jongeren, Jong ACV, Jeunes FGTB, Jeunes CSC en FEF (Franstalige studentenkoepel) verzetten zich tegen het wetsontwerp van Open Vld dat de beperkingen op studentenarbeid afschaft. Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront zal het voorstel bijdragen tot de bestaansonzekerheid van studenten.

Het wetsvoorstel van Tania De Jonge en Vincent Van Quickenborne, ingediend op vrijdag 19 januari, stookt een vuur onder de arbeidsmarkt. Op een moment dat studenten meer uren presteren dan ooit, kiezen de Vlaamse liberalen ervoor om de belangen van de werkgevers voorop te stellen.

Het systeem van studentenarbeid zoals dat vandaag bestaat, is niet in het voordeel van de student. Gewone werknemers hebben allerlei rechten en voordelen waar jobstudenten naar kunnen fluiten. Door het huidige plafond te schrappen, zouden de liberalen verhinderen dat studenten toegang krijgen tot een volwaardig loon, de werkbonus, en allerhande voordelen in de sociale zekerheid als vakantiegeld, werkloosheidsuitkeringen en pensioenopbouw.

Het wetsvoorstel is duidelijk: door de beperking van 600 uur per jaar op te heffen, kan volgens de Open VLD het ernstige tekort aan arbeidskrachten in België worden weggewerkt. Als moeilijke en slechtbetaalde jobs niet worden ingevuld, jaagt men studenten naar de arbeidsmarkt. Heel wat studies komen intussen tot de conclusie dat de impact op studieresultaten groter wordt naarmate een student meer werkt.  

In plaats van studenten aan te moedigen om meer dan 600 uur te werken en hun lessen te missen, vragen we om een verhoging van het bedrag van de studietoelagen en een verruiming van de voorwaarden voor toegang tot deze toelagen om studenten in staat te stellen hun opleiding zonder financiële zorgen af te werken. We vragen investeringen in het onderwijs, en in de studentenvoorzieningen.

De jongerenvakbonden pleiten daarnaast voor een hervorming van de studentencontracten door het brutoloon en de sociale bijdragen te verhogen. Dit vermijdt sociale dumping, en zal ervoor zorgen dat studenten die werken beter af zijn. Studenten hebben een eigen recht op sociale zekerheid nodig, zonder afhankelijk te blijven van de steun hun ouders.

Studenten moeten kunnen focussen op wat hen student maakt, namelijk studeren, of Open Vld dat nu leuk vindt of niet.