Werkzoekend? Vermijd verrassingen en spreid je vakantiedagen

maandag, 25 Maart 2019
Nieuws

Om te vermijden dat je als werkzoekende op het einde van het jaar minder uitkering ontvangt, spreid je best je vakantiedagen.

Ben je sinds dit jaar volledig werkloos en nam je nog geen vakantiedagen op? Dan loop je het risico in de maand december minder uitkering te krijgen.

  • Werkte je in 2018 (of een deel ervan) als arbeider of bediende?
  • Ben je nu volledig werkloos?
  • Kreeg je (als bediende) bij je ontslag vakantiegeld voor je nog niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald? Of heb je recht op vakantiegeld via een vakantiekas?

Is het antwoord op die vragen ‘ja’, dan heb je geen recht op uitkeringen voor de dagen waarvoor je al vakantiegeld kreeg. Dat is wettelijk zo geregeld.

Heb je die dagen niet opgenomen vóór december 2019, dan worden deze dagen door de RVA automatisch afgetrokken van je uitkering voor de maand december 2019. Je uitkering zal dan een fiks stuk lager zijn.

Het is beter om deze dagen te spreiden over de maanden die nog resten in 2019 zodat de financiële gevolgen kleiner zijn.

Duid daarom in de komende maanden op je stempelkaart een aantal dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jouw gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen.