Inhoud

Een rechtvaardige, solidaire strijd vóór en tégen

Strijd voeren, moet dat vandaag nog? JA!

Strijd tegen het wereldwijde concurrentie-denken tussen bedrijven, landen en continenten, dat miljoenen mensen in de kou zet, dat het milieu beschadigt en de democratie bedreigt.

Strijd tegen de sluipende afbraak van de sociale verworvenheden, tegen werkloosheid, armoede, sociale uitsluiting, bestaansonzekerheid. Even actueel ’vertaald’: strijd tegen de sterk dalende koopkracht, strijd tegen de steeds grotere flexibiliteitsdruk en stressomstandigheden voor de werknemers, strijd tegen ….

Acties tégen iets, maar ook vóór. Vóór hogere brutolonen en welvaartsvaste uitkeringen. Vóór meer solidariteit, interpersoonlijk, federaal en internationaal. Vóór een kwalitatieve werk- en leefomgeving en een schoner milieu. Vóór een comfortabel evenwicht tussen werk en vrije tijd. En daar stopt het niet bij.

Hoe doen we dit?

Door een collectieve tegenmacht op te bouwen, in bedrijven en daarbuiten. Tegen het conservatieve establishment van veel werkgevers en rechtse politici. Binnen en buiten onze grenzen. Via de bedrijfswerking van de militanten. Via de beroepscentrales die in de sectoren instaan voor betere lonen, kortere werktijden, veiligere werkomstandigheden, … Via het interprofessionele ABVV voor werknemersbelangen zoals het minimumloon, beroepsopleiding, werkloosheidsuitkeringen. En ook buiten de bedrijfsmuren werkt het ABVV aan een humanere samenleving.

Dit alles volgens één vast principe:

Onderhandelen als het kan, actie voeren als het moet!