Inhoud

Vakcentrales

De 6 vakcentrales of beroepscentrales van het ABVV groeperen werknemers per bedrijfssector.

Algemene Centrale (AC)

De AC groepeert de werknemers uit de bouwbedrijven, glasnijverheid, mijnbouw, cementfabrieken, scheikunde, petroleum, groothandel en-verdeling van medicamenten, bosbouwbedrijven, bosontginningen, domeinbossen, houthandel, houtzagerijen, houtdrenking voor rekening van derden, tabaksindustrie, bewakingsondernemingen, schoonmaakbedrijven, stoffering en houtbewerking, betonnijverheid, vezelcement, papiertransformatie, papierrecuperatie, huiden en leder, grint- en zandgroeven, steenbakkerijen, pannenfabrieken in de streek van Kortrijk, gewoon pottengoed in potaarde, landbouw, technische land- en tuinbouwwerken, hof- en tuinbouw, jutezakkennijverheid, bont en kleinvel, begrafenisondernemingen, non-profit, papierproductie, haarkap en schoonheidszorgen, filmbedrijven, steengroeven, keramiekbedrijven, beschuttende werkplaatsen, sociale werkplaatsen, grafische nijverheid, enz.

De AC verenigt evengoed de uitzendkrachten, gezins- en bejaardenhelpsters (Vlaamse Gemeenschap), grensarbeiders in Frankrijk en in Nederland en huisbewaarders van appartementsgebouwen, enz.

Sinds 1 januari 2014 is ABVV Textiel, Kleding en Diamant gefusioneerd met de AC. De AC verenigt nu dus ook de werknemers uit textiel, kleding, wasserijen, terugwinning van lompen, kleermakers, vlasbereiding, leerlooierij, industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, distributieondernemingen kleding en textiel, diamantnijverheid.

AC
Hoogstraat 26-28 – 1000 Brussel
02 549 05 49
www.accg.be

Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden van België (BBTK)

De BBTK groepeert alle bedienden, technici en kaderleden uit de privésector, de werknemers (arbeiders en bedienden) in de social profit, de leerkrachten en het administratief personeel van het vrij onderwijs, de werknemers (arbeiders en bedienden) uit de boeksector, de grafische sector, de mediasector.

BBTK
Jospeh Stevensstraat 7-5 – 1000 Brussel
02 545 69 00
www.bbtk.org

ABVV-Metaal

ABVV-Metaal groepeert de werknemers uit de metaalnijverheid, de metaalverwerking, de elektriciteit, non-ferrometalen, edelmetalen, staalnijverheid, garages, carrosseriebouw, metaalhandelaars, montage, enz.

ABVV-Metaal
Jacob Jordaenstraat 17 – 1000 Brussel
02 627 74 11
www.abvvmetaal.be

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)

De ACOD verenigt alle personeelscategorieën van de openbare ondernemingen en diensten, ongeacht hun statuut of contract. Het gaat om medewerkers van spoor, post, telecommunicatie, vliegwezen, lokale en regionale besturen (lokale, provinciale, gewestelijke overheden), ministeries, parastatalen, openbare maatschappijen voor sociale huisvesting, tram, bus en metro, gas- en elektriciteitssector, officieel en gesubsidieerd onderwijs en cultuur (theaters, opera's, openbare radio en televisie – ook deze behorend tot de Gemeenschappenn, enz...).

ACOD
Fontainasplein 9-11 – 1000 Brussel
02 508 58 11
www.acodonline.be 

Belgische Transportbond (BTB)

ABVV BTB groepeert alle werknemers uit de transportsector waaronder het wegvervoer, de havens, de binnenvaart, de zeevisserij, de koopvaardij, enz.

BTB
Paardenmarkt 66 – 2000 Antwerpen
03 224 34 11
www.btb-abvv.be

Centrale van de Voeding – Horeca – Diensten (HORVAL)

ABVV HORVAL verenigt alle werknemers uit de industrie en de voedingshandel en de werknemers uit de Horeca en de Diensten.

HORVAL
Cellebroersstraat 18 – 1000 Brussel
02 512 97 00
www.horval.be