Eindeloopbaan en Pensioen

Ontwerp-IPA 2011-2012 verworpen

Lees het persbericht

Pensioenhervorming:het ABVV heeft een realistisch voorstel

Het ABVV heeft de pensioenconferentie goed voorbereid en geeft aan zijn onderhandelaars een becijferd en realistisch voorstel tot verbetering van de pensioenen mee.