Verkiezingen 2024: voor de versterking van koopkracht en sociaal beleid

woensdag, 24 Januari 2024
Pers

ABVV lanceert campagne ‘Socialer en sterker’ naar aanleiding van de verkiezingen in juni 2024. De prioriteiten liggen voor ons op een authentiek sociaal beleid.

In het licht van de regionale, federale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024, benadrukt het ABVV het belang van een eerlijke en solidaire samenleving, waarbij iedere burger, ongeacht achtergrond, de kans verdient op een waardig leven.

Dat doen we via een nieuwe campagne ‘Socialer en sterker’. De aankomende verkiezingen zijn cruciaal omdat er een verontrustende groei is van extreemrechts. Het ABVV gelooft dat een doortastend sociaal beleid van essentieel belang is om hier wat tegen te doen en ervoor te zorgen dat extreem-rechts niet aan de macht komt.

Bekijk onze campagne via www.socialersterker.be

Breek de loonnormwet open

We willen ervoor zorgen dat mensen meer loon krijgen, dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld en dat het beleid socialer wordt. Het openbreken van de loonwet is daarom prioritair voor ons.

Ook willen we betere en waardige pensioenen zodat mensen op comfortabeler wijze kunnen stoppen met werken. Dit betekent ook dat we de sociale zekerheid en onze openbare diensten willen versterken en dat onze politici de strijd tegen armoede moeten verhogen, door de afschaffing van het statuut samenwonende.

Voor het ABVV is het ook belangrijk dat de belastingen eerlijker en transparant worden. We willen ook meer politieke wil zodat de klimaatransitie sociaal en rechtvaardig kan worden gerealiseerd. Dit zijn de belangrijkste punten die we naar voor schuiven om een samenleving te bouwen die zowel sociaal als sterk is.

Hoop in tijden van onzekerheid

Deze campagne beoogt het vertrouwen in de toekomst te herstellen door concrete voorstellen over werk, lonen, openbare diensten en gezondheidszorg.

Algemeen secretaris Miranda Ulens: "Er zijn politici die teren op angst, rancune en wanhoop. Dat kan zo niet langer. Met deze campagne wil het ABVV een sociaal samenlevingsmodel naar voor schuiven waarin we samen bouwen aan een rechtvaardige en solidaire toekomst. Daarom dat wij de komende maanden nog sterker gaan inzetten op sociale media en dat we onze afdelingen en gewesten bezoeken."

Links en downloads