26.06.2019

Vandaag, 26 juni 2019, heeft het Hof van Beroep van Antwerpen de principiële veroordeling van de voorzitter van ABVV-Antwerpen aangehouden

29.05.2019

Na 26 mei staat één ding vast en dat is dat de werknemers en uitkeringsgerechtigden verandering willen.

08.05.2019

Op 14 mei mobiliseert het ABVV met de duidelijke eis voor meer koopkracht en een einde aan de toenemende ongelijkheid.

23.04.2019

Morgen, 24 april, worden voor het Antwerpse Hof van Beroep de pleidooien gehouden inzake het hoger beroep dat werd ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg betreffende een syndicale actie die op 24 juni 2016 in het Antwerpse plaatsvond.

02.04.2019

De sociale gesprekspartners in de NAR hebben gisteren – maandag 1 april – afspraken gemaakt om de welvaartsenveloppe en een aantal cao’s om te zetten in teksten.

26.03.2019

Het ontwerp IPA biedt onvoldoende antwoord op de legitieme vragen van de werknemers voor meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden, zeker voor de werknemers met de laagste lonen.

22.01.2019

De vakbonden hebben beslist om te protesteren. Er komt een nationale staking in zo veel mogelijk bedrijven op woensdag 13 februari.

11.01.2019

ACV, ABVV, IEB, Climaxi en Climate Express starten een procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen de ‘cash for car’ wet.