‘Cash for car’: (para)fiscale constructie waarvan duurzame mobiliteit en de sociale zekerheid het slachtoffer zijn

vrijdag, 11 Januari 2019
Pers

 

ACV, ABVV, IEB, Climaxi en Climate Express starten een procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen de ‘cash for car’ wet. Deze regeling laat toe dat werknemers een salariswagen kunnen inwisselen tegen meer loon. Alleen zullen op dit loon amper sociale zekerheidsbijdragen of belastingen worden afgehouden. Bovendien zal deze wetgeving ook geen soelaas brengen voor problemen inzake duurzamere mobiliteit, luchtkwaliteit of klimaatopwarming. Het is dus niet meer dan een (para)fiscale constructie waarvan duurzame mobiliteit en de sociale zekerheid het slachtoffer van zijn.

ABVV en ACV vrezen trouwens dat het met het mobiliteitsbudget, het alternatief dat door de sociale partners werd ontwikkeld, ook de verkeerde richting uitgaat. In het wetsontwerp van de regering voor het mobiliteitsbudget zijn er geen stimulansen voorzien voor een vergroening van het bedrijfswagenpark. De definitie van een milieuvriendelijke wagen blijft vaag en met heel wat achterpoorten (eindreeksen wagens, hybride wagens,…). Het zou veel beter zij om de Ecoscore te gebruiken als criterium. De Ecoscore is namelijk de Europees aanvaarde norm om de milieuvriendelijkheid en gezondheidsimpact van een wagen te beoordelen. En er is ook geen sprake meer van een maximumbedrag voor het totale mobiliteitsbudget, noch van een minimumbedrag voor duurzame mobiliteitsmiddelen en geen maximumgrens voor het bedrag dat alsnog kan gecasht worden. Dit ontwerp van de regering is complex en maakt in combinatie met cash for cars heel wat misbruiken mogelijk. Het verhoogt het risico op omzetting van loon naar een mobiliteitsbudget of een mobiliteitsvergoeding.

ACV en ABVV stellen vast dat het mobiliteitsbeleid van deze regering uitgedraaid is op een grote teleurstelling. Te meer omdat er geen werk is gemaakt van een beter uitgebouwd en aantrekkelijker openbaar vervoer, van een duurzaam uitdoofscenario voor salariswagens waarbij de werknemers niet hoeven in te binden op hun inkomen, van een hogere en veralgemeende fietsvergoeding,…