Hogere (minimum)lonen blijven een strijdpunt voor het ABVV

dinsdag, 02 April 2019
Pers

De sociale gesprekspartners in de NAR hebben gisteren – maandag 1 april – afspraken gemaakt om de welvaartsenveloppe en een aantal cao’s om te zetten in teksten. Het compromis bevat een aantal solidariteitselementen en laat toe dat de welvaartsenveloppe integraal wordt uitgevoerd en dat de cao’s over de vergoeding openbaar vervoer, SWT en landingsbanen in werking zullen worden gezet.

Voor het ABVV is het positief dat er uitvoering wordt gegeven aan de integrale enveloppe welvaartsaanpassingen (met een bijkomende verhoging van 80 miljoen euro vanaf 2020), SWT en landingsbanen, en het optrekken van de tussenkomst openbaar vervoer.

Maar het grootste probleem voor het ABVV om tot een IPA 2019-2020 te komen, was het gebrek aan een stevige verhoging van de koopkracht en meer bepaald van de laagste lonen. Wij hebben dan ook de afgelopen dagen en weken van een substantiële verhoging van het  minimumloon een speerpunt gemaakt. Dat verklaart onze houding om geen akkoord te geven aan het ontwerp én onze weigering om de cao over de minimumlonen te tekenen.

Wat betreft die cao, werd een ontwerp van verklaring geparafeerd waarin gesteld wordt dat alle sociale gesprekspartners het interprofessioneel minimumloon willen verbeteren, maar dat het op dit ogenblik niet mogelijk is om de cao te betekenen omdat we voorstellen willen uitwerken met het oog op een aanzienlijke verhoging. Als ABVV hebben we verkregen dat deze voorstellen voor een aanzienlijke verbetering van het interprofessioneel minimumloon, sneller op tafel moeten komen.  

Wat betreft de loonmarge kondigde de regering reeds aan dat zij de verhoging van 1,1% in een Koninklijk Besluit zal opnemen. Die beperkte loonmarge is dus een regeringsbeslissing. Het ABVV blijft bij haar standpunt dat de loonmarge onvoldoende is én dat loonnormwet fundamenteel moet worden aangepast om in de toekomst eerlijkere loonsverhogingen te bekomen.

Laat het duidelijk zijn dat dankzij het ABVV de koopkracht op de politieke en sociale agenda werd gezet en dat we die daar zullen houden. Zeker wat de laagste lonen betreft, is de strijd voor hogere minimumlonen ingezet en die strijd zullen wij aanhouden tot ver na de verkiezingen. Het ABVV wil alle middenveldorganisaties, de organisaties die bezig zijn met armoede en welzijn, de andere vakbonden, Hart boven Hard, Tamtam oproepen om mee aan die kar te trekken en ons te steunen in de campagne Fight For 14.

Het federaal bureau van het ABVV heeft ook beslist om op 14 mei een nationale actiedag voor koopkracht en tegen ongelijkheid te organiseren.