Verkiezingen 2019: tijd voor echt sociaal beleid

woensdag, 29 mei 2019
Pers

Na 26 mei staat één ding vast en dat is dat de werknemers en uitkeringsgerechtigden verandering willen. Een grote meerderheid van de bevolking heeft het ultraliberaal beleid van de regeringen afgestraft. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel verwachten zij nu concrete politieke voorstellen die inspelen op de dringende sociale thema’s en het klimaatvraagstuk.

Het ABVV eist dat de politieke partijen hun verantwoordelijkheid opnemen en dat zij er alles aan doen om snel werkbare regeringen te vormen. Wij herinneren aan de beloften die verschillende progressieve partijen in de aanloop van de verkiezingen deden en roepen op om deze te realiseren en in te schrijven in de Vlaamse, Waalse, Brusselse én federale regeerakkoorden. Akkoorden die moeten leiden tot een beleid dat daadwerkelijk rekening houdt met de vraag naar economische, sociale en ecologische verandering.

Ook al is de institutionele complexiteit waarin België zich na 26 mei bevindt zonder meer ernstig, elke betrokken partij moet blijk geven van ernst en verantwoordelijkheidszin. Wij zullen niet aanvaarden dat deze complexiteit als excuus wordt gebruikt om rechten van werknemers te verzwakken en een meerderheid van de bevolking in een precaire situatie, zelfs in armoede, te duwen.

Net zo min aanvaarden wij dat coalities gevormd worden met extreemrechtse partijen aangezien deze een beleid voorstaan dat haaks staat op onze waarden van verdraagzaamheid en solidariteit. Nooit stonden zij (zeker niet in het parlement) aan de kant van de werknemers als het erop aan kwam hun sociale rechten te verdedigen, integendeel. De sterke opkomst van extreemrechts baart ons als vakbond ernstig zorgen en wij zijn dienaangaande meer dan waakzaam.

Tot slot roepen wij op om snel een federale regering te vormen. Voor de werknemers en de uitkeringstrekkers, de meerderheid van de bevolking, blijft het federale niveau het meest geschikte niveau om sociale bescherming te bieden. Elke poging die federaal georganiseerde solidariteitssystemen (zoals de sociale zekerheid en arbeidsrecht) wil begraven, zal door het ABVV gecounterd worden.