Inhoud

Vorming en Actie zoekt een 

Educatief Medewerker Bewegingswerk Werklozen (M/V/X)

Het Bewegingswerk Werklozenwerking van Vorming en Actie verbonden aan Vlaams ABVV is volop in transitie naar een breder bewegingswerk rond arbeidsgerelateerde maatschappelijke thema’s. Wij maken daartoe de omslag van een informerend naar een activerend en emanciperend aanbod aangepast aan de noden van werkzoekenden en personen in een precair statuut op de arbeidsmarkt.     

Als Educatief Medewerker Bewegingswerk Werklozen exploreer je nieuwe methodes om de doelgroep aan te spreken, ze een stem te geven en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Je ondersteunt regionale medewerkers inhoudelijk en methodisch in de ontwikkeling van een vernieuwend aanbod en uitdagende methodieken, al dan niet in samenwerking met het lokale of Vlaamse middenveld.

 

Profiel

 • Je herkent jezelf in de visie en waarden van Vorming & Actie en het ABVV.
 • Je beschikt over een diploma Hoger Onderwijs/Universitair Onderwijs of je bent gelijkwaardig door ervaring in socio-cultureel werk en/of werken met de doelgroep.
 • Je bent een geëngageerd persoon met een brede interesse in syndicale, maatschappelijke en socio-economische thema’s. Je bent gebeten door empowerend en campagnematig beleidswerk. Je bent een wereldverbeteraar met brains.
 • Je houdt ervan om mensen te enthousiasmeren en te verenigen. Je kan een open dialoog stimuleren en je houdt rekening met de inbreng van de doelgroep.
 • Je hebt kaas gegeten van projectplanning van A-Z en je kan hierbij resultaat- en doelgericht samenwerken.  Je werkt oplossingsgericht en denkt proactief.
 • Je bent een vlotte netwerker met een open communicatiestijl en een neus voor opportuniteiten. Je staat maximaal open voor inbreng van anderen. Je kan vlot mondeling en schriftelijk info overbrengen naar een breed doelpubliek.
 • Je bent creatief en kan overweg met courante communicatiemediaprogramma’s en visualisatie- en animatiesoftware.

 

Taken

 • Je exploreert innovatieve methodes om werklozen aan te spreken, te versterken en ze een stem te geven. Je zet dit om in een aanpak voor de regionale medewerkers.
 • Je ondersteunt actief de ontwikkeling van campagnes en voert deze mee uit om de doelgroep een stem te geven in het maatschappelijk debat.
 • Je maakt voor de organisatie en realisatie van deze vernieuwde werkvormen en campagnes gebruik van een netwerk van externe contacten met het maatschappelijke middenveld zoals Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, CAW’s, OCMW’s, ….
 • Je ontwikkelt en vernieuwt het educatieve en informatieve aanbod voor de doelgroep.
 • Je geeft mee vorm aan opleiding ter ondersteuning van de regionale medewerkers Bewegingswerk WLW.
 • Je werkt mee aan de realisatie van de jaarplannen.
 • Je werkt mee aan een kwaliteitsvol teamoverleg met je collega’s van Bewegingswerk en maandelijks overleg met de regionale medewerkers. Je neemt deel aan extern overleg met middenveldorganisaties met het oog op samenwerking en uitwisseling.
 • Je rapporteert intern aan de coördinator Bewegingswerk Werklozenwerking

 

Wij bieden

 • voltijds contract van onbepaalde duur
 • aantrekkelijk loon (ABVV-barema)
 • andere extra-legale voordelen
 • opleiding en ondersteuning door de organisatie
 • uitdagende job in een gedreven team
 • kans om je engagement in de praktijk te brengen
 • standplaats Brussel

 

Sollicitatieprocedure:

Je stuurt je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV vóór 2/1/2022  t.a.v. Evelien Stragier naar PenO@vlaamsabvv.be

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek dat doorgaat op 10-11 januari 2022. De tweede selectieronde bestaat uit een screening op basis van competenties door Ascento op 13-14 januari 2022.

Bijkomende inlichtingen: 02/506.83.48

 

Wij verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDPR) en de Belgische Privacywet van 1992.

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en verwerken je persoonsgegevens enkel in kader van de sollicitatieprocedure. Enkel de personeelsleden met een rol in het sollicitatieproces hebben toegang tot deze persoonsgegevens. We bewaren de persoonsgegevens verzameld tijdens de eerste selectieronde tot maximum 1 jaar na het openstellen van de vacature. Je kan ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen via een mail naar P&O@vlaamsabvv.be.