Nieuw: toeslagen voor knelpuntberoepen en interregionale mobiliteit

dinsdag, 11 Oktober 2022
Nieuws

Sinds 1 september heeft een langdurig werkzoekende die een baan vindt in een zogenaamd 'knelpuntberoep’, of die een baan aanvaardt in een andere regio, recht op een aanvullende uitkering van de RVA.

Werk in een knelpuntberoep

Kok, slager, bakker... Accountant, IT’er , verzekeringsadviseur... Verpleegkundige, logopedist, huisarts... Elektromechanicus, tegelzetter, lasser of metselaar... 

Tientallen beroepen worden momenteel als knelpuntberoep beschouwd. Dit zijn beroepen waarnaar de vraag groter is dan het aanbod. De invulling van de vacatures voor deze beroepen verloopt moeilijker en daarom heeft de regering besloten een extra zetje te bieden aan degenen die een contract tekenen in deze beroepen.

De lijst van knelpuntberoepen is vrij lang en verschilt van regio tot regio:

Welke vergoeding?

Gedurende een periode van 3 maanden ontvangt de werkzoekende, bovenop zijn of haar loon, 25% van de werkloosheids- of inschakelingsuitkering die hij of zij tijdens de eerste fase van de werkloosheid ontving.

Welke voorwaarden?

- In de voorafgaande 15 maanden ten minste 12 maanden volledig werkloos zijn geweest.

- Werkzaam zijn in een knelpuntberoep.

- Een arbeidsovereenkomst van minimaal 3 maanden hebben.

- Niet tewerkgesteld zijn in deze onderneming in de 6 maanden vóór de aanvang van de tewerkstelling.

De precieze voorwaarden (waaronder de berekening van het aantal uitkeringsdagen om voor de uitkering in aanmerking te komen) zijn te vinden in het informatieblad van de RVA.

Interregionale mobiliteit

Je gaat weer werken in een andere regio dan de regio waar je je verblijfplaats hebt. Als je als inwoner van Brussel of Wallonië een baan in Vlaanderen vindt, heb je recht op een aanvullende uitkering van de RVA.

Welke vergoeding?

Gedurende een periode van 3 maanden ontvangt de werkzoekende, bovenop zijn of haar loon, 25% van de werkloosheids- of inschakelingsuitkering die hij of zij tijdens de eerste fase van de werkloosheid ontving.

Welke voorwaarden?

- In de voorafgaande 15 maanden ten minste 12 maanden volledig werkloos zijn geweest.

- Opnieuw gaan werken in een ander gewest dan het gewest waar je woont: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest, Vlaams Gewest, Duitstalige Gemeenschap.

- Een arbeidsovereenkomst van minimaal 3 maanden hebben.

- Niet tewerkgesteld zijn in deze onderneming in de 6 maanden vóór de aanvang van de tewerkstelling.

De precieze voorwaarden (met name de berekening van het aantal uitkeringsdagen om voor de uitkering in aanmerking te komen) zijn te vinden in het infoblad van de RVA.