ABVV-congres: 10 werven voor de toekomst

vrijdag, 03 Juni 2022
Nieuws

Vakbondswerk is en blijft broodnodig. Dat geldt niet alleen voor België; ook over de grenzen heen zijn sterke vakbonden de garantie op een meer gelijke samenleving, op rechtvaardigheid, op democratie.  Voor het Europees Vakverbond (EVV) sprak Luca Visentini de congressisten toe: “Het kapitalistisch liberaal model heeft volledig gefaald. We moeten ervoor zorgen dat we een duurzamere maatschappij kunnen opbouwen die in dienst staat van de mensen, en niet van de bedrijfswinsten. De kosten van de energie-speculatie teweeggebracht door een verschrikkelijke oorlog, wegen op alle burgers. Democratie is de eerste verdediging van de rechten van werknemers. Sociale rechtvaardigheid is de basis van democratie. De democratie verstevigen, betekent de vrede verstevigen.”  

Vervolgens is het woord aan een bijzonder inspirerende Sharan Burrow van het Internationaal Vakverbond (IVV) : “we willen een juiste transitie, een rechtvaardige maatschappij voor iedereen. Niet een maatschappij die nieuwe pharma-miljardairs maakt en de rest laat sterven zonder vaccin.

Wie denkt dat we in harde tijden leven, moet hier maar eens bij stilstaan: 450 miljoen mensen wereldwijd hebben niet genoeg voedsel. Dat is het resultaat van het globale kapitalisme. Het is onaanvaardbaar dat sommige vluchtelingen welkom zijn, en andere niet. Alle vluchtelingen zijn bij ons welkom. Als we nu al niet in staat zijn om voor 25 miljoen vluchtelingen te zorgen, wat gaan de dan doen met 1 miljard vluchtelingen die verwacht worden tegen 2050?   

Daarom moeten we ook in de EU voor een rechtvaardige samenleving blijven vechten. We rekenen op jullie voor een sterk Europees signaal. Als we in Europa de zaken kunnen veranderen, kunnen we dat overal. Wij zijn de vakbond, de grootste tegenbeweging, omdat we de gezamenlijke kracht van alle werknemers en  werkneemsters zijn. Blijf doorgaan. Blijf vechten. Wij moeten onze toekomst bepalen, alle generaties samen.”  

Het congres werd afgesloten met de stemming van de congrestekst, resoluties en actualiteitsmoties, en de (her)verkiezing van het federaal secretariaat.

We herbronnen ons met tussenkomsten van de werkvloer tot en met internationale organisaties, halen de banden met onze kameraden opnieuw aan en weten waarheen onze koers voor de komende vier jaar zal voeren.  Het ABVV heeft haar toekomstplan uitgeschreven.

Een handige samenvatting van onze congresteksten vind je hier: 

‘10 werven voor de komende 4 jaar’

 

Download hier: