mei 2024
Image
Cover Echo 5

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten:
- Oxfam zet verstoord fiscaal evenwicht in de verf
- Is de werkloosheidsval ‘fake news’? Verschil tussen uitkering en minimumloon quasi altijd boven de €500 netto per maand
- 15 beleidsprioriteiten voor Vlaanderen

April 2024
Image
Cover Echo 4 2024 site

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten:
- Europa zet minimumlonen in beweging
- Abonnement NMBS: verhoogde werkgeverstussenkomst
- De Belgische economie doet het beter dankzij immigratie
 

April 2024
Image
Cover Echo 3 2024

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten: 
- Industrie met toekomst: Europa aan zet
- Belangrijke kanttekeningen bij jaarverslag Nationale Bank
- Werkgevers verplicht om opleidingen werknemers te registreren
- Toekomstplan voor kinderopvang

Februari 2024
Image
Cover Echo nr. 2 - 2024

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten:
- De begroting gaat ons aan
- Belgisch EU-voorzitterschap: conferentie geestelijke gezondheid en werk
- Burgerdienst: lovenswaardig maar twijfelachtig initiatief
- De ketting van onderaannemers doorbreken! 

Januari 2024
Image
Cover Echo nr. 1 - 2024

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

- Europese begrotingsregels brengen ons welvaartsmodel in gevaar

- Jaarlijkse aanpassing consumptieprijsindex

- NAR-advies evaluatie Belgisch herstructureringsbeleid

- Positief NAR-advies volwaardig werknemersstatuut sekswerkers

Januari 2024
Image
Cover Echo 10

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

- Nationale Bank ziet de toekomst rooskleurig
- Modal shift: maakt de regering rechtsomkeer?
- Ontbreken van toereikende maatregelen tegen seksuele intimidatie is indirecte discriminatie
- Vierde hervorming Sociaal Strafwetboek

December 2023
Image
Cover Echo november 2023

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

- Nieuwe Europees begrotingskader: meer dan zorgwekkend

- Rechtvaardige transitie: advies sociale gesprekspartners

- Voor gezonde werknemers in gezonde organisaties: aanbeveling Nationale Arbeidsraad over preventie van burn-out

November 2023
Image
Echo nr. 8 - 2023

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten.
- Loonhandicap drie keer lager dan verwacht. Nationale Bank erkent: onze lonen zijn te laag
- E-commerce: diagnose sociale gesprekspartners
- Nieuw recht verlof over te dragen bij ziekte tijdens vakantie
- Voorkomen van nepstages: adviesaanvraag aan NAR

Juni 2023
Image

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten.
- Meer jobs dankzij het klimaat
- De eerste stappen richting een duurzamere e-commerce in België
- SWT en tijdskrediet eindeloopbaan: nieuwe interprofessionele cao’s

mei 2023
Image

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten.
- Winstinflatie bestrijden
- Overdraagbaarheid ouderschapsverlof op langstlevende partner
- Maximaal 13 weken opzegtermijn bij ontslag door werknemer