Februari 2023
Image
ECHO feb 2023 NL cover

ABVV gaat niet akkoord met aanbevelingen in jaarverslag Nationale Bank 2022 | Cao NAR: hoofdzakelijkheidscriterium om sectorale harmonisatie 2de pensioenpijler te faciliteren | Inspectiecampagne bij ondernemingen in de dienstenchequesector | De forfaitaire schadevergoeding bij geweld: ook voor de strafrechtbank! | Een welkom arrest van het Hof van Cassatie over de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer bij onderaanneming | Brussels Gewest: hervorming van het Betaald Educatief Verlof | OPINIE: geef vakbonden en milieuorganisaties een volwaardige plek in het overleg tussen overheid en industrie |Een betere sociale dialoog in Europa – voorlopig enkel op papier | Indonesische regering duwt ‘voorwaardelijk ongrondwettelijke’ Omnibuswet door het parlement | OPINIE: geef vakbonden en milieuorganisaties een volwaardige plek in het overleg tussen overheid en industrie

Januari 2023
Image
cover echo 1 2023

Onze barometer biedt weerwerk tegen de onheilstijdingen over de Belgische concurrentiepositie | FRDO brengt advies uit over investeringsprogramma Elia | Exportgerichte bedrijven hebben geen concurrentieprobleem | Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest |Platformen: de arbeidsrechtbank beschouwt een Uberchauffeur als zelfstandige | In 5 jaar tijd water 43% duurder zijn in Brussel | Klimaat- en industriebeleid: lessen uit Chinese zonnepanelen

December 2022
Image
cover Echo 10 2022

Loonrapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) pleit voor hogere lonen | ABVV nam dit najaar deel aan federale Klimaattafels | Een basisveiligheidsopleiding op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen: advies van de Hoge Raad | Rapport Fedris 2021 over arbeidsongevallen | Vrij verkeer, uitzendarbeid en sociale zekerheid | Voorkeurrecht voor de huurders van een te koop aangeboden woning | Campagne: ‘Gemeenschapsdienst, niet met ons!’ | Ontwikkelingssamenwerking: een gevaarlijke herziening van het KB | Stop de aanvallen op Wit-Russische syndicalisten

November 2022
Image
Cover Echo 9 november 2022

Hervorming loonmatigingswet van ‘96: IAO geeft ons gelijk! | Werkloosheid: degressiviteit uitkeringen heeft geen enkele impact | Vonnis Gent: geweigerde opleiding toch passend | Brussel: hervorming van de alternerende opleiding | Alternatieve verloning klimt naar 7,3 miljard | Brussel advies ontwerp KB betreffende historische liften | Wallonië: oorspronkelijke begroting 2023, een eerste analyse | EVV-campagne en actieplan: stop de crisis rond de kosten van levensonderhoud!

Oktober 2022
Image
cover echo 8

Federale begroting vanuit een koopkrachtbril | Pensioenhervorming: vakbonden en werkgevers aan zet in gemengde commissie NAR-CRB | Nieuw in de kringloopeconomie: de herstelbaarheidsindex | Wijzigingen procedure re-integratietraject (RIT) langdurig zieke werknemers | Regering bespaart fors op tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven | Werkgever mag niet zomaar gewaarborgd loon inhouden bij gemiste controle | Regionale task force energie | Jaarlijkse armoedebarometer | Decenniumdoelen | Knelpuntberoepen: wie treft schuld? | CDT richt migratieplatform op in Marokko

September 2022
Image
Cover Echo 7 2022

Energiecrisis radicaal aanpakken |  NAR-CRB-FRDO brengen unaniem advies uit over de spoorwegen  | Responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers inzake invaliditeit: de Nationale Arbeidsraad is klaar met haar advies | Opeenvolgende dagcontracten: een akkoord in de NAR | Werkloosheidsuitkeringen: het Hof van Cassatie preciseert de interpretatie van de cumulatiebeperkende regel | Brussels actieplan 2022-2025 ter bestrijding van racisme | Vlaamse begroting wint bij hoge inflatie | Kinderbijslag: afschaffing van het inkomensplafond voor studenten en leerlingen in alternerend leren | Internationale Arbeidsconferentie: onmisbare schakel in de strijd tegen sociale dumping

Juni 2022
Image
Cover echo 06 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Dringend meer koopkracht voor sociale uitkeringen | Deur-aan-deurverkoop van energiecontracten … Omkadering is meer dan nodig! | Kader voor Europees minimumlonen: belangrijke stap vooruit | Uber X: de aan het platform opgelegde exploitatievoorwaarden zijn niet in strijd met de Grondwet! | Enkel vertrekvakantiegeld in toekomst niet langer verrekend in 1 keer | EU-aanbeveling over individuele leer¬rekeningen aangenomen | Voor een beperking van de huurindexatie in Brussel | Aanbevelingen voor de waterfactuur van de toekomst | Begrotingsaanpassing Wallonië | Syndicale vrijheden als rode draad in internationale uitwisseling

mei 2022
Image
Cover Echo 5 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Hoe dankzij de richtlijn over de Europese ondernemingsraden, de economische democratie in de multinationals verbeteren ? | Re-integratie van langdurig zieken bij de eigen werkgever |Detachering: het Hof van Justitie van de Europese Unie beperkt de macht van de lidstaten | Geen flexi-job meer bij eigen werkgever via interim | ABVV Brussel: Sociaal-economische barometer 2022: de sociale noodtoestand wordt nog versterkt | Nieuw toewijzingsbeleid sociale huisvesting raakt aan het recht op wonen van de meest kwetsbare personen | Echo regio Wallonië: Een congres om het tij te keren | Internationale en Europese workshop naar aanleiding van het congres van het Federaal ABVV van 2022 

April 2022
Image
Cover Echo 4  2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Bestrijd de inflatie, niet de indexering van lonen en uitkeringen | Vergroening van de e-commerce | MaaS – voorwaarden voor een meer duurzame mobiliteit | Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk | Ontwerp-actieplan SIOD 2022: unaniem advies NAR | Ontslag van hartpatiënt met pacemaker is discriminerend

Maart 2022
Image
Cover Echo 3 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Oplopende energiefactuur: structurele maatregelen nodig! | CAO 90 – een betere omkadering dankzij een evaluatie | Een nieuw leven van de generieke gids | Ook terug naar ‘normaal’ voor de arbeidswetgeving | Werkgever moet loon uit dienst getreden werknemer regulariseren