Echo nr. 5 - 2023

mei 2023
Publicaties

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten.
- Winstinflatie bestrijden
- Overdraagbaarheid ouderschapsverlof op langstlevende partner
- Maximaal 13 weken opzegtermijn bij ontslag door werknemer