Juni 2022
Image
Cover Echo 5 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Hoe dankzij de richtlijn over de Europese ondernemingsraden, de economische democratie in de multinationals verbeteren ? | Re-integratie van langdurig zieken bij de eigen werkgever |Detachering: het Hof van Justitie van de Europese Unie beperkt de macht van de lidstaten | Geen flexi-job meer bij eigen werkgever via interim | ABVV Brussel: Sociaal-economische barometer 2022: de sociale noodtoestand wordt nog versterkt | Nieuw toewijzingsbeleid sociale huisvesting raakt aan het recht op wonen van de meest kwetsbare personen | Echo regio Wallonië: Een congres om het tij te keren | Internationale en Europese workshop naar aanleiding van het congres van het Federaal ABVV van 2022 

mei 2022
Image
Cover Echo 4 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Bestrijd de inflatie, niet de indexering van lonen en uitkeringen | Vergroening van de e-commerce | MaaS – voorwaarden voor een meer duurzame mobiliteit | Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk | Ontwerp-actieplan SIOD 2022: unaniem advies NAR | Ontslag van hartpatiënt met pacemaker is discriminerend

April 2022
Image
Cover Echo 3 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Oplopende energiefactuur: structurele maatregelen nodig! | CAO 90 – een betere omkadering dankzij een evaluatie | Een nieuw leven van de generieke gids | Ook terug naar ‘normaal’ voor de arbeidswetgeving | Werkgever moet loon uit dienst getreden werknemer regulariseren

Maart 2022
Image
cover echo 2 feb 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 • De winsten gaan al omhoog, nu nog de lonen
 • Vakbonden dienen opnieuw alternatief landenrapport in bij de EU
 • Interpretatie van de FOD WASO van de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij
 • Veroordeling wegens discriminatie bij de oprichting van een vakbondsdelegatie
Februari 2022
Image
echo 1 2022

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 • Het inflatiespook: onze automatische indexatie is al jarenlang de enige garantie op koopkracht.
 • Het EVV en het ABVV willen een socialer Europees Klimaatbeleid
Januari 2022
Image
cover echo 10 2021

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 • Het inflatiespook: onze automatische indexatie is al jarenlang de enige garantie op koopkracht.
 • Het EVV en het ABVV willen een socialer Europees Klimaatbeleid
 • Pilootproject boostervaccinatie in de bedrijven
 • Hervorming van de WTO. Dé vakbondsprioriteit: strijd tegen sociale dumping