Inhoud

Vorming en Actie zoekt een 

Coördinator Bewegingswerk  (M/V/X)

Het Bewegingswerk van Vorming en Actie en Vlaams ABVV is volop in transitie naar een breder bewegingswerk rond arbeidsgerelateerde maatschappelijke thema’s. Wij maken daartoe de omslag van een informerend naar een activerend en emanciperend aanbod aangepast aan de noden van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving, in eerste instantie jongeren, werklozen en senioren.

Als coördinator Bewegingswerk coördineer en integreer je de landelijke werklozen-, senioren- en jongerenwerking in transitie naar het bewegingswerk. Je coördineert het bewegingswerk en de dienstverlening aan de doelgroep. Je coacht en begeleidt de landelijke medewerkers rechtstreeks en organiseert de nodige ondersteuning aan de gewestelijke afdelingen.

 

Profiel

 • Je herkent jezelf in de visie en waarden van het ABVV.
 • Je beschikt over een diploma Hoger/Universitair Onderwijs of bent gelijkwaardig door ervaring. Ervaring met syndicaal en/of sociaal-cultureel werk met de doelgroep van jongeren, senioren en werklozen is een pluspunt.
 • Je hebt al eerder mensen aangestuurd of projecten geleid en je houdt ervan om mensen te enthousiasmeren en mee te nemen in een (nieuwe) visie. Je hebt een ontwikkelingsgerichte en coachende stijl.
 • Je hebt een brede interesse in of kennis van syndicale, maatschappelijke en socio-economische thema’s. Je hebt ervaring met campagnematig beleidswerk.
 • Je bent sterk in visievorming en het strategisch-tactisch uittekenen van een kwaliteitsvol inhoudelijk én zakelijk beleid op langere termijn in overleg met betrokken actoren en bestuur. Je hebt ervaring of kan rekening houden met politiek-syndicaal georiënteerde besluitvorming op verschillende beslissingsniveaus. 
 • Je bent een planner die resultaat- en doelgericht kan werken op langere termijn.  Je werkt oplossingsgericht, proactief en durft beslissingen nemen. Je bent een strategische netwerker met een vlotte communicatiestijl voor elk doelpubliek.
 • Je hebt een vlotte pen, bent ICT-vaardig en kan cijfermatig redeneren.

 

Taken

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak, uitvoering en opvolging van de landelijke beleidsplannen van de Jongeren-Werklozen- en Seniorenwerking in transitie naar een geïntegreerd Bewegingswerk ism gewesten, directie en RvB.
 • Je organiseert de nodige ondersteuning van de gewestelijke afdelingen vanuit de landelijke werking, in het bijzonder door de maandelijkse coördinatievergaderingen, de Vlaamse seniorencommissie en de Jongerencommissie.
 • Je coördineert de landelijke werking en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten. Je stuurt de ontwikkeling van innovatieve werkvormen en een vernieuwend informerend aanbod voor de verschillende doelgroepen door de landelijke medewerkers.
 • Je voert als direct leidinggevende het personeelsbeleid van het Vlaams ABVV uit ten aanzien van je medewerkers.
 • Je neemt op een actieve manier deel aan overlegfora en zorgt voor de landelijke vertegenwoordiging van het bewegingswerk.
 • Je bouwt intern en extern een netwerk uit met als doel samenwerken en creëren van partnerschappen (oa met ABVV-centrales en lokale en Vlaamse middenveld zoals Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, OCMW, CAW’s, ..) om gemeenschappelijke doelen te realiseren.
 • Je rapporteert over de activiteiten van de dienst aan de Directeur Interprofessionele Werkingen en de Algemeen Secretaris van het Vlaams ABVV.

 

Wij bieden

 • voltijds contract van onbepaalde duur
 • aantrekkelijk loon (ABVV-barema)
 • opleiding en ondersteuning
 • andere extra-legale voordelen
 • een pittige job!
 • een kans om je engagement in praktijk om te zetten!
 • standplaats Brussel + 2 dagen telewerk

 

Sollicitatieprocedure 

Je stuurt je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV vóór 10/01/2022  t.a.v. Evelien Stragier naar PenO@vlaamsabvv.be

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek op 14 januari 2022. De tweede selectieronde bestaat uit een screening op basis van competenties door Ascento op 17-18 januari 2022.

Bijkomende inlichtingen: 02/506.83.48

 

Wij verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDPR) en de Belgische Privacywet van 1992.

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en verwerken je persoonsgegevens enkel in kader van de sollicitatieprocedure. Enkel de personeelsleden met een rol in het sollicitatieproces hebben toegang tot deze persoonsgegevens. We bewaren de persoonsgegevens verzameld tijdens de eerste selectieronde tot maximum 1 jaar na het openstellen van de vacature. Je kan ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen via een mail naar P&O@vlaamsabvv.be.