Wereldvluchtelingendag: 5 prioriteiten voor de volgende regering

donderdag, 20 Juni 2019
Nieuws

Het is vandaag wereldvluchtelingendag. Nog nooit waren zo veel mensen op de vlucht als op dit moment. Vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties telde eind vorig jaar 70,8 miljoen ontheemden die huis en haard verlieten vanwege  oorlogen, politieke crises of een gebrek aan mensenrechten. Ons land mag niet bij de pakken blijven zitten. 

Op 19 december 2018 werd het ‘Global Compact for Safe Orderly and Regular Migration’ (GCM) formeel goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Hoewel het pact op verschillende vlakken tekort schiet verwelkomen de organisaties uit het Belgische middenveld het Global Compact als een belangrijke stap in de richting van een migratiebeleid waar zowel de ontvangende landen, de herkomstlanden en migranten erop vooruitgaan. De organisaties ondersteunen de onderliggende visie dat migratie een opportuniteit kan zijn en geen bedreiging.

Ook België engageerde zich tot de 23 doelstellingen die moeten bijdragen tot een beter georganiseerde aanpak van migratie. Samen met heel wat andere organisaties, schuiven we 5 prioritaire acties naar voor die een nieuwe regering tijdens het eerste jaar dient te verwezenlijken:

  1. Maak werk van een groeipad om het wettelijk verankerde engagement om 0.7% van het BBP aan ontwikkelingshulp te besteden na te komen en vermijd geconditioneerde hulp door ontwikkelingshulp niet te koppelen aan inspanningen inzake migratiemanagement van het partnerland.
  2.  Schort de steun aan de Libische kustwacht op en ondersteun stevige Europese reddingsmissies op de Middellandse Zee met een voorspelbaar ontschepings- en verdelingsmechanisme.
  3. Richt open Onthaal- en Oriëntatiecentra op voor migranten in transit.
  4. Zet de detentie van kinderen in gesloten centra onmiddellijk stop en maak werk van alternatieven voor detentie van migranten met een bevel om het grondgebied te verlaten.
  5. Maak werk van een ambitieus beleid inzake arbeidsmigratie in de gewesten dat mogelijk maakt dat werkgevers zowel hoog-, midden- als praktisch geschoolde derdelanders aannemen. Onderzoek de mogelijkheden voor mensen zonder wettig verblijf die werkzaam zijn in knelpuntberoepen in de informele economie om in te stappen in het nieuwe systeem van arbeidsmigratie.

Deze 5 prioriteiten zorgen voor een meer duurzame oplossing en helpt mensen op de vlucht. Vanuit het middenveld plannen we elk jaar een evaluatie van de geboekte vooruitgang in het licht van het eerste Review Forum in 2022. Dit actieplan is complementair aan de institutionele opvolging door de Belgische overheid. De organisaties benadrukken het belang van een transparant en inclusief proces waarin alle stakeholders en parlementen betrokken worden en zijn steeds bereid om daar vanuit hun expertise toe bij te dragen.