Vaccinatieverlof: een goede zaak voor alle werknemers!

vrijdag, 05 Februari 2021
Pers

Het ABVV is bijzonder tevreden met het positieve advies dat de sociale partners in de NAR hebben uitgebracht over het vaccinatieverlof. De minister van Werk had de sociale partners om advies gevraagd over een voorontwerp van wet dat aan de werknemers een recht op verlof toekent met behoud van loon voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren.

Het ABVV ondersteunt ten volle dit voorstel omdat zo aan elke werknemer de mogelijkheid wordt geboden om zich te laten vaccineren en zo een stimulans gegeven wordt om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om zich te laten vaccineren.

De sociale partners hebben wel aan de regering een oproep gedaan om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de concrete werkwijze van de vaccinatie. Zo kunnen werknemers en werkgevers goede afspraken maken over de concrete organisatie binnen het bedrijf.

De werknemer moet de werkgever tijdig verwittigen van de dag en uur van de afspraak en moet het verlof gebruiken waarvoor het dient. Op vraag van de werkgever moet hij dat ook kunnen aantonen. Het wetsontwerp stelt dat de uitnodiging hiertoe volstaat, maar de sociale partners vragen dat daarnaast ook de bevestiging van de afspraak wordt overhandigd.

Voor het ABVV was het belangrijk dat hierbij de privacy van de werknemers gerespecteerd wordt. De opname van het verlof mag er immers niet toe leiden dat de werkgever bijhoudt wie gevaccineerd wordt of niet en daardoor represailles kan nemen.

Het advies stelt ook dat de werkgever geen druk mag uitoefenen op de werknemers om hun afspraak buiten de uren te beleggen.