Actieweek ACOD - Onze openbare diensten: de voornaamste koopkrachtfactor en een barrière tegen ongelijkheden

maandag, 06 Maart 2023
Pers

Aan de vooravond van de sensibiliserings- en actieweek binnen de openbare diensten, spreekt het ABVV haar uitdrukkelijke steun uit voor de legitieme eisen van de ACOD.

Het ABVV wijst er in de eerste plaats op dat de openbare diensten de eerste en voornaamste factor van koopkracht zijn voor de burger. Zij zijn als het ware een vermogen voor wie zelf geen vermogen heeft. Een mechanisme van herverdeling van rijkdom en van de strijd tegen armoede en ongelijkheden.

Het belang van kwaliteitsvolle, laagdrempelige en performante openbare diensten is cruciaal in een samenleving waarin niemand mag achterblijven. Zij zijn onontbeerlijk voor onze democratie. Dat houdt ook in dat ambtenaren hun werk moeten kunnen doen in de best mogelijke omstandigheden.

De ACOD vreest terecht dat bij de komende begrotingscontroles, de openbare diensten opnieuw als pasmunt zullen worden gebruikt. Het volstaat te gaan kijken in de gerechtsgebouwen, de gevangenissen, bij de belastingadministratie, in scholen … om de impact van een jarenlang bezuinigingsbeleid vast te stellen. Onze ambtenaren worden daar dagelijks mee geconfronteerd.

Het zijn deze openbare diensten die schreeuwen om aanvullende middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van hun opdracht. Opdrachten die onontbeerlijk zijn voor de maatschappij.

Het ABVV is solidair met de ACOD en zal de acties op het terrein dan ook ondersteunen.