Quarantaine-attesten zijn nodig om de epidemie onder controle te houden

maandag, 26 Oktober 2020
Pers

De actie van honderden jonge huisartsen die weigeren om nog langer ‘onnodige’ attesten uit te schrijven, schiet in het verkeerde keelgat bij de socialistische vakbond. Laat ons duidelijk zijn: we kunnen als vakbond uiteraard begrip opbrengen voor wie werkdruk aanklaagt, maar niet als dit de rechten van werknemers in het gedrang brengt en een risico vormt voor hun veiligheid, die van collega’s en gezinsleden.

Het quarantaineattest is immers het bewijs voor de werknemer om geldig afwezig te kunnen zijn. Dit attest is er gekomen opdat mensen die niet arbeidsongeschikt waren maar ook niet mogen werken omwille van quarantaineregels, toch rechtsgeldig thuis kunnen blijven. Met dit attest van de huisarts kunnen betrokken werknemers ook rechten openen naar tijdelijke werkloosheid als telewerk geen optie is.

Volgens de huisartsen moeten de quarantaineattesten via contacttracing afgeleverd worden, maar de diensten die verantwoordelijk zijn voor deze tracing lieten eerder weten dat tot 30 oktober er geen attesten meer worden afgeleverd. In de plaats daarvan wordt de betrokken werknemer door het contactcenter per sms verwittigd dat hij/zij in quarantaine moet en die SMS zou gelden als quarantaine attest. 

In de Nationale Arbeidsraad – waar de rechtsgeldigheid en het gebruik van deze nieuwe procedure door de sociale partners werd aangekaart – werd gepleit om soepel om te springen met de bewijsvoering via sms. Het is immers niet ondenkbaar dat sommige werkgevers zulke sms’en niet aanvaarden, met als gevolg dat de werknemer onwettig afwezig is. Zij zijn dan verplicht om te blijven werken wat op zich zelfs risico’s kan inhouden voor verdere besmetting. Andere problemen stellen zich ook bijvoorbeeld voor wie een kind heeft dat in quarantaine moet. Ouders worden niet noodzakelijk via tracing gecontacteerd en die ouders hebben vaak ook zo’n attest nodig. Dat geldt ook voor andere werknemers die volgens de regelgeving in quarantaine zouden moeten gaan, maar niet via contacttracing worden bereikt.

Quarantaineattesten zijn geen onnodige paperassen als we hiermee de epidemie kunnen stoppen. Wij vragen dan ook aan de betrokken huisartsen om de nodige attesten te blijven afleveren en aan de betrokken overheidsdiensten om zeer snel een duidelijke en duurzame procedure op punt te zetten.