10.12.2018

Het politieke circus en daarbij horende mediacircus dat de werknemers de jongste dagen hebben meegemaakt, kent eindelijk een ontknoping.

04.12.2018

Het rapport erkent de nood aan waardige pensioenen, het belang van preventie en eindeloopbaanregelingen maar gaat ook voorbij aan enkele essentiële punten zoals het budget en de verantwoordelijkheid van werkgevers

08.11.2018

ABVV, ACV en ACLVB verzetten zich tegen de optrekking van de leeftijd van 55 jaar naar 60 jaar voor het recht op uitzonderingslandingsbanen dat de regering besloot in haar jobsdeal.

07.11.2018

Op woensdag kwamen de sociale gesprekspartners samen in de Nationale Arbeidsraad om nogmaals het dossier van belastend werk, de erkenning van de zware beroepen, voor werknemers in de privésector te bespreken.

01.11.2018

Via een artikel in De Tijd hebben de vakbonden vandaag kennis kunnen nemen van de belangrijkste elementen in het advies van de Raad van State met betrekking tot het wetsontwerp tot invoering van een systeem om zware beroepen in aanmerking te nemen.

26.10.2018

Vandaag heeft het Federaal Comité van het ABVV een algemeen mobilisatieplan goedgekeurd om de sociale rechtvaardigheid te herstellen.

22.10.2018

De minister van Pensioenen vroeg vandaag advies over het verlagen van de solidariteitsbijdrage en het deeltijds pensioen aan het Beheerscomité van de Federale Overheidsdienst Pensioenen.

04.10.2018

De bruuske inperking van de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag veegt de verwachtingen van heel wat mensen opzij.

01.10.2018

Pensioenactie in gemeenschappelijk vakbondsfront

29.03.2018

Donderdag 29 maart kwamen honderden vrouwen en mannen samen aan de Kunstberg te Brussel om de zwakke pensioenen van vrouwen en de hardnekkige pensioenkloof tussen mannen en vrouwen aan te klagen.