In opzeg en vrij van prestaties? Schrijf je binnen de twee maanden in als werkzoekende

donderdag, 20 Juni 2019
Nieuws

Ben je in opzeg en vrijgesteld van prestaties, schrijf je dan in als werkzoekende binnen de 2 maanden na de verbreking van je contract. Doe je dit niet, dan verlies je jouw recht op uitkeringen gedurende vier weken.

Tot nu toe was het zo dat een werknemer in opzeg met een verbrekingsvergoeding en vrijgesteld van prestaties zich pas op het einde van zijn opzeg bij moest inschrijven als werkzoekende. Maar de regering-Michel nam nog op het einde van haar bestuursperiode een maatregel waarin ze dit wijzigt. Die ingreep werd onlangs in het Staatsblad gepubliceerd.

Nieuwe regel

Voortaan moet je je inschrijven in de 2 maanden na:

  • een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van prestaties tijdens de opzeg;
  • het begin van de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding, uitwinningsvergoeding of niet-concurrentievergoeding die wordt beschouwd als een loon;
  • en wanneer deze opzeggingsperiode of deze periode gedekt door een verbrekingsvergoeding startte na 30 september 2019.

Let op

De ontslagcompensatievergoeding (OCV) wordt gelijkgesteld met een verbrekingsvergoeding. Dit is van toepassing bij arbeiders met een contract dat startte vóór 1 januari 2014. In het kader van de harmonisering van de statuten arbeiders en bedienden hebben de ontslagen arbeiders wiens opzeg korter is dan die voorzien in de gemeenschappelijke regeling voor beide statuten, recht op een financiële compensatie (OCV) die overeenstemt met een aantal dagen opzeg. Tijdens de periode met OCV heb je als werknemer geen recht op werkloosheidsuitkeringen. Je wordt door de RVA beschouwd als in opzeg zonder verplichte prestaties en je moet dus binnen de 2 maanden na het begin van de periode gedekt door een OCV inchrijven als werkzoekende.
 

De periode van 2 maanden wordt in de volgende situaties verlengd:

  • arbeidsongeschiktheid;
  • uitputting van het jaarlijks betaald verlof;
  • voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving.

Schorsing

Je laattijdig of niet inschrijven als werkzoekende wordt gelijkgesteld met een situatie van vrijwillige werkloosheid. Dit kan leiden tot een schorsing van de uitkeringen gedurende 4 weken. Volgens de wet moet de werkgever jou als werknemer wel informeren over deze regels. Maar er is geen sanctie voorzien als de werkgever dat niet doet.

Uitzondering

Er is een uitzondering voorzien voor werknemers die ingeschreven zijn in een tewerkstellingscel. Voor hen geldt er geen voorafgaande verplichte inschrijving.