Openbare diensten: erkenning en versterking

dinsdag, 23 Juni 2020
Nieuws

De openbare diensten en alle werknemers in de overheidssector verdienen meer erkenning en waardering. De coronacrisis heeft hun essentiële rol aangetoond. Nu moeten ze versterkt worden.

De Verenigde Naties heeft 23 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Openbare Diensten. Een dag waarop we de openbare diensten erkenning en waardering geven en het belang voor de samenleving onderstrepen.

Zeker in coronatijden is dit een dag die we niet zomaar voorbij mogen laten gaan.

Het personeel van de openbare diensten, de ziekenhuizen, de zorginstellingen, de gevangenissen, het openbaar vervoer, het onderwijs, de postbodes, de huisvuilophalers, controleurs, politie, … zij staan in de frontlijn van deze crisis omdat ze voortdurend in contact komen met de bevolking. Nu meer dan ooit bewijzen de openbare diensten nu hun nut en bestaansrecht. Zij zorgen immers voor continuïteit in de noodzakelijke dienstverlening aan de burger. Gedurende de voorbije drie maanden bleven de openbare diensten en hun personeel ten dienste staan van de burgers en van de samenleving. Zonder openbare diensten zou de samenleving en de economie helemaal stilvallen.

De bereidheid van het personeel van de openbare diensten om aan de slag te blijven in vaak moeilijke en onveilige werkomstandigheden is niet minder dan bewonderenswaardig. Het gebrek aan materieel en middelen is schrijnend. Dat maakt hun werk bijzonder moeilijk.

Daarom is de Dag van de Openbare Diensten ook een dag om op tafel te kloppen.

In plaats van de openbare diensten te ontmantelen, te privatiseren, te liberaliseren of erop te besparen is het juist hoog tijd om ze structureel te versterken. Ze verdienen een financiering die nodig is om op een correcte, continue, faire en objectieve manier de burger en de samenleving te dienen en te ondersteunen. De staat, de overheid en de openbare diensten mogen niet gebruikt worden als melkkoe.

We roepen de politiek op om de waarde van de openbare diensten te erkennen, hen te ondersteunen waar mogelijk en zo nodig zwaar te versterken. Inzetten op openbare diensten en hun personeel is inzetten op een faire en solidaire samenleving.