Spoorbonden staken op 5 oktober

woensdag, 05 Oktober 2022
Nieuws

Het gemeenschappelijk vakbondsfront, waaronder het ACOD Spoor, blijft bij zijn beslissing om op 5 oktober te staken. De Belgische spoorwegen kennen een schrijnend tekort aan middelen en personeel. De kwaliteit van de dienstverlening aan de reizigers wordt al jaren ondermijnd, en opnieuw stellen we vast dat de regering zich niet concreet engageert voor het spoor.

Al 15 jaar kampen de Belgische spoorwegen met een tekort aan investeringen. Sinds 2020 gingen er 1.500 banen verloren. Vacatures raken niet ingevuld omwille van de slechte werkomstandigheden.

Hierdoor vallen elk jaar tienduizenden treinen uit wegens gebrek aan personeel. Tussen januari en juni 2022 ging het al om 22.000 treinen die niet uitreden!

Wat vraagt het spoorpersoneel?

  • Dringende maatregelen om een einde te maken aan de verslechtering van de werkomstandigheden opdat ze een kwalitatieve openbare dienst kunnen aanbieden!
  • Concrete engagementen inzake aanwerving, werkvoorwaarden en welzijn en voldoende middelen hiervoor. Tot op vandaag zit er geen budgettaire zekerheid in het antwoord van de regering.
  • Het gemeenschappelijk vakbondsfront betreurt het uitblijven van concrete regeringsbeslissingen rond het afsluiten van dienstverlenings- en prestatiecontracten voor de NMBS en Infrabel, en over het vastleggen van een begrotingstraject over meerdere jaren om de vooropgestelde doelen te halen.

Tot nu toe heeft de regering zich beperkt tot een intentieverklaring. Voor het spoorwegpersoneel is dat ruim onvoldoende.

Solidariteit

Het ABVV betuigt zijn solidariteit met de spoorwegarbeiders, wiens werkomstandigheden overal achteruitgaan. Zij betuigt ook haar steun aan de spoorwegkameraden van de vakbonden ASLEF en Transport Salaried Staffs Association in Groot-Brittannië, die vandaag ook staken om opnieuw te protesteren tegen de verslechtering van de werkomstandigheden en de lonen.