Kan ik me laten vaccineren tijdens de werkuren?

vrijdag, 02 April 2021
Nieuws

Binnenkort mogen werknemers zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze verliezen geen loon.

Werknemers hebben binnenkort het recht om op het werk een omstandigheidsverlof aan te vragen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit ‘vaccinatieverlof’ geldt voor de tijd die nodig is om de vaccinatie te laten uitvoeren. Dat betekent dat ook de weg van en naar het vaccinatiecentrum en eventuele wachttijd door het omstandigheidsverlof zijn gedekt.

De werknemer krijgt tijdens zijn afwezigheid gewoon zijn loon doorbetaald. De werkgever mag geen druk uitoefenen op de werknemer om de vaccinatie te verplaatsen naar buiten de werktijd.

De werknemer moet de werkgever tijdig verwittigen, “onmiddellijk vanaf het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is.” Als de werkgever daarom vraagt, moet de werknemer ook een bewijs voorleggen. Dit kan gaan om de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie, met de vermelding van datum en tijdstip, of een bevestiging van de afspraak.

Privacy

Belangrijk is dat de privacy van de werknemer wordt gerespecteerd. Hier heeft het ABVV op gehamerd tijdens de besprekingen in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Omdat er zorgvuldig moet worden omgesprongen met medische gegevens, moet de werknemer de bewijsstukken enkel tonen, de werkgever mag er geen kopie van nemen of delen ervan overschrijven, met uitzondering van het tijdstip. De afwezigheid voor vaccinatie zal achteraf simpelweg geregistreerd worden als klein verlet, zonder dat er een onderscheid mogelijk is met andere gevallen van klein verlet.

Gezondheidsinformatie is immers strikt privé. Als de Belgische vaccinatiestrategie bepaalt dat mensen met een zwakkere gezondheid voorrang krijgen, dan is het tijdstip van vaccinatie van een werknemer een gegeven waarvan in het ergste geval misbruik kan worden gemaakt. Vandaar is voorzichtigheid geboden.

Deze regeling geldt tot 31 december 2021, maar kan verlengd worden tot 31 juli 2022.