Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht

vrijdag, 01 Juli 2022
Nieuws

De zogenaamde vereenvoudigde procedure die van toepassing was voor de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne, eindigde op 30 juni 2022. Een aantal maatregelen blijft wel nog geldig tot 31 december 2022.

Dit kan een grote invloed hebben op de uitkering die je vanaf augustus zal ontvangen. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor jou op een rijtje.

Om duidelijk te maken wat de wijzigingen juist zijn, vermelden we eerst de situatie tot en met de maand juni en nadien de nieuwe situatie.

Wat waren de maatregelen tot juni 2022?

 • De uitkeringen bedroegen 70% (minimum voltijds statuut = 60,17 euro per dag (in een 6-dagenweek) en maximaal 81,17 euro per dag).
 • Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht betaalden wij een toeslag per dag van 6,10 euro.
 • Er is een bedrijfsvoorheffing van toepassing van 15%.
 • Je moest geen controlekaart gebruiken en er waren geen toelaatbaarheidsvoorwaarden (je moest geen arbeidsdagen bewijzen).
 • De meeste werkgevers voorzagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • Er zijn versoepelde cumulregels voor bijvoorbeeld bijverdienste in de gezondheidszorg of het onderwijs.

Wat is de situatie vanaf 1 juli?

 • De uitkeringen bedragen 65% (minimum voltijds statuut = 57.84 euro per dag in een 6-dagenweek) en maximaal 75,37 euro per dag).
 • De toeslag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt afgeschaft.
 • Er is een bedrijfsvoorheffing van toepassing van 26,75%, dus je houdt minder netto over.
 • Je moet geen controlekaart gebruiken.
 • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mag niet meer gebruikt worden, behalve bij echte overmacht (voorbeeld quarantaine). Je werkgever kan wel tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen inroepen, maar daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moet de werkgever (of een sociaal fonds) een bijpassing betalen.
 • Geen toelaatbaarheidsvoorwaarden bij economische werkloosheid. Je moet dus geen arbeidsdagen bewijzen vooraleer recht te hebben. Dit werd definitief gewijzigd.
 • De soepele cumulregels blijven nog van toepassing.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2023?

 • Iedereen moet opnieuw een controlekaart tijdelijke werkloosheid gebruiken. Die moet je van je werkgever krijgen, ten laatste op je eerste dag tijdelijke werkloosheid. Je moet deze kaart invullen, steeds op zak hebben (bij controle van de RVA moet je deze tonen) en nadien binnenbrengen bij het ABVV.
 • De werknemers die nog geen administratief dossier (formulier C1) ondertekend hebben (en ingediend bij de RVA) moeten dit doen. Als jij in die situatie zit, zullen wij je dit najaar contacteren.
 • De cumulregels bij het uitoefenen van een bijberoep of andere inkomsten (bijvoorbeeld pensioen) worden terug van toepassing.