ABVV terug vertrokken voor vier jaar na succesvol congres

maandag, 07 Juni 2010
Nieuws

Het ABVV organiseerde op 2 en 3 juni zijn vierjaarlijks Statutair Congres. Zo'n congres, samengesteld uit delegees van de verschillende vakcentrales, de algemene en de dagelijkse leiding van het ABVV, vormt de hoogste beslissingsinstantie van het ABVV.

 

Het Congres uitte zijn tevredenheid over het werk van het Federaal Secretariaat (het dagelijks bestuur) van de voorbije vier jaar. Op het ogenblik dat ons land in grote instabiliteit verkeert, kiest het ABVV voor stabiliteit en continuïteit. Het Congres keurde het Statutair Rapport (het activiteitenverslag 2006-2010) van het Federaal Secretariaat goed en herverkoos het Secretariaat met Voorzitter Rudy De Leeuw en Algemeen Secretaris Anne Demelenne aan het hoofd van het ABVV.

 

Verder nam het Congres ook 4 actualiteitsmoties aan die het standpunt van het ABVV weergeven over actuele onderwerpen:

 • het federaal karakter van de sociale zekerheid, de collectieve onderhandelingen en het arbeidsrecht
 • solidariteit met de Griekse werknemers
 • kinderarbeid
 • Palestina

 

Tijdens de militantenconcentratie op de derde dag van het Statutair Congres, waar zo’n 3.000 militanten aan deelnamen, kwamen eerst militanten aan het woord die getuigden over de situatie in hun bedrijf/sector. Rudy De Leeuw stelde dan samen met Anne Demelenne het tienpuntenmemorandum aan de volgende regering voor.

 

Hieronder vind je alle informatie in verband met het congres:

 

 • Meer uitleg over de samenstelling en de opdracht van het Congres en de andere beslissingsinstanties van het ABVV krijg je op de pagina 'Leidinggevende instanties' in de rubriek 'Het ABVV'.
   
 • Foto's en cv's van het dagelijks bestuur vind je op deze pagina.
   
 • Statutair rapport 2006-2010 
  Dit verslag beschrijft onze syndicale werking tijdens de periode januari 2006 tot en met januari 2010. We brengen de rode draad van onze werking in beeld tijdens een uiterst moeilijke en harde economische en politieke context. We schetsen eerst de voornaamste elementen die de omgeving waarin we moesten werken hebben beïnvloed. Denk maar aan de toenemende ongelijkheden, het failliet van het neoliberale beleid, de gevolgen van de klimaatopwarming, … Daarna hernemen we de krachtlijnen van onze doelstellingen waaruit blijkt dat onze organisatie een voorname rol heeft gespeeld voor de bescherming van de werknemers en voor meer solidariteit hier en in de wereld.
   
 • Strategisch rapport: 'Solidariteit tegen ongelijkheid' 
  Dit rapport belicht niet alleen onze visie op de huidige economische en sociale omstandigheden maar geeft ook onze visie op de toekomst weer. Die visie is samen te vatten met het motto ‘Solidariteit tegen ongelijkheid’. We leggen in dit rapport uit hoe de crisis ontstaan is en hoe het kapitalisme schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Verder analyseren we het Belgisch sociaal model dat tot nog toe bescherming heeft geboden tegen een toename van ongelijkheden maar toch barsten vertoont. In een laatste hoofdstuk hebben we oog voor de globalisering, de klimaatverandering en de rol van Europa.
   
 • Resoluties 
  De resoluties zijn de door het Congres aanvaarde commentaren op het strategisch rapport.
   
 • Actualiteitsmoties
  - Actualisteitsmotie voor het federaal karakter van één niet-geprivatiseerde sterke sociale zekerheid, de collectieve onderhandelingen, het arbeidsrecht 
  - Solidariteit met de Griekse werknemers en met alle werknemers die af te rekenen krijgen met bezuinigingsplannen in Europa
  - Actualiteitsmotie over kinderarbeid
  - Actualiteitsmotie over Palestina: waardig werk is onmogelijk onder militaire bezetting 
   
 • Memorandum: Tien prioriteiten voor de volgende regering