Grote nood aan een écht loopbaanplan

maandag, 01 Oktober 2018
Nieuws

Hoe houden mensen hun werk vol? Hoe maken we werk werkbaarder? Dat zijn voor ons de vragen waar het om draait. Daarom is het hoog tijd om ernstig werk te maken van  een echt loopbaanplan. Dat plan moet de hele loopbaan overspannen.

De regering-Michel gaat compleet voorbij aan deze vragen. Sterker nog, ze verhoogde de leeftijd voor het wettelijk pensioen, het vervroegd pensioen en het overlevingspensioen. En ze verstrengde de voorwaarden voor het SWT (brugpensioen) en de landingsbanen (tijdskrediet eindeloopbaan).

Daarnaast zet ze alles in het teken van harder, langer, soepeler en meer werken. Er wordt alsmaar meer ruimte gemaakt voor arbeidsduurverlenging, voor arbeidstijdflexibiliteit op maat van de werkgever, voor nieuwe precaire en onzekere arbeidsvormen, met minder flexibiliteit voor jou om je arbeidsduur en loopbaan aan te passen aan je persoonlijke noden en die van je gezin.

Werkbaar werk dat zachtjes ‘landen’ mogelijk maakt mét uitzicht op een goed pensioen is cruciaal. In de praktijk bouwt de regering de landingsbanen echter verder af. Een tiental jaar geleden kon je vanaf 50 jaar minder gaan werken. Ondertussen is dat al opgetrokken tot 60.

Naast landingsbanen en het vervroegd pensioen, bestaat ook het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (of SWT), het vroegere ‘brugpensioen’. In een aantal (bij wet of cao bepaalde) situaties kan je met SWT vertrekken (bij een herstructurering bijvoorbeeld). Dan krijg je een werkloosheiduitkering plus een toeslag van het bedrijf. De regering-Michel wil hier vanaf. Niet om te vermijden dat oudere werknemers ontslagen worden,  maar wel om het  ontslag van deze oudere mensen voor bedrijven goedkoper te maken. Want als er geen SWT is, dan moeten bedrijven geen toeslag betalen.

Een écht eindeloopbaanplan met:

  • Recht op SWT vanaf 56 bij bedrijf in herstructurering of in moeilijkheden, of vanaf 58 bij een lange en zware loopbaan.
  • Recht op een landingsbaan (halftijds of 1/5de) met een RVA-uitkering vanaf 55.
  • De verplichting voor werkgevers om, via sociaal overleg, een gepast eindeloopbaanbeleid te voeren.
  • Maximale vervanging van oudere werknemers die hun loopbaan verminderen of die in een landingsbaan stappen.
  • Recht om op 62 na een loopbaan van 42 jaar, met vervroegd pensioen te vertrekken.
  • Recht op vervroegd pensioen op 60 na 35 jaar zwaar werk of na een loopbaan van 40 jaar met 20 jaar zwaar werk.
  • Recht op een behoorlijk minimumpensioen na 30 jaar halftijds werk. Dat veel vrouwen die deeltijds werken, geen recht hebben op een leefbaar pensioen, is gewoon onaanvaardbaar.