Gezond tot 64, werken tot 67?

donderdag, 27 September 2018
Nieuws

Rekken vullen tot 67? Cementzakken tillen tot 67? Les geven aan overvolle klassen tot 67? Niet te doen. De ministers weten dat maar al te goed. Het regeringsplan voor zware beroepen is een val. Ze weten dat je niet langer kan werken en dat komt hen goed uit, want als je ‘vroeger’ stopt verlies je pensioen en zo bekomen ze wat ze willen: minder geld uitgeven aan pensioenen. Dat ze spelen met je gezondheid en je inkomen, trekken ze zich niet aan.

Wat moet je weten?

  • De levensverwachting in goede gezondheid bedraagt 64,4 jaar voor mannen en 64 jaar voor vrouwen. Toch besliste de regering eenzijdig om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar.
  • Studies tonen aan dat de levensverwachting in goede gezondheid sterk afhangt van het opleidingsniveau en beroep. Dit komt voornamelijk door de blootstelling aan ziekterisico’s, atypische uurroosters (nachtarbeid), enzovoort. Vaak zijn jobs met grote gezondheidsrisico’s ook het slechtst betaald.
  • Een man van 25 jaar met een diploma lager onderwijs leeft gemiddeld tot 62 jaar in goede gezondheid, voor een man met een diploma hoger onderwijs is dat 71 jaar (Van Oyen 2011). Een arbeider van 35 leeft gemiddeld tot 59 jaar in goede gezondheid, maar een kaderlid tot 66 (Cambois 2008).
  • Te lang werken in een zware job schaadt de gezondheid. De groep werknemers die aangeeft dat hun gezondheid lijdt onder hun werk, nam tussen 2010 en 2015 aanzienlijk toe van 21,7 naar 29,7%. De meest gemelde gezondheidsproblemen zijn problemen met de rug, gewrichten, pezen en uitputting, vermoeidheid en hoofdpijn.
  • 3 op 4 Belgen wil op 62 jaar met pensioen. De meerderheid van de Belgen vindt 1.615 euro een waardig pensioen (Peiling HLN, VTM, Le Soir en RTL, juni 2018).

Het is ondenkbaar om mensen met gezondheidsproblemen langer te doen werken. Dat moeten de ministers beseffen. Maar het kan hen niet deren dat jij dan minder pensioen zal hebben. Een deftig pensioen op een redelijke leeftijd, dat is niet hun uitgangspunt. Minder uitgeven aan pensioenen, daar draait het voor hen om.

De regering moet de realiteit en de mensen respecteren. Ze moet wetenschappelijke studies meenemen in de regeling rond zwaar werk, en dus rekening houden met de levensverwachting in goede gezondheid. Ook de mentale of psychosociale belasting moet een volwaardig criterium zijn, zodat mensen die in een stresserende context werken, vroeger met pensioen kunnen.