Federaal congres ABVV - Samen kan het anders!

maandag, 28 mei 2018
Nieuws

Het ABVV is klaar voor de toekomst. Tijdens ons federaal congres, dat liep van 30 mei tot en met 1 juni, bepaalden we onze strategieën, actiepunten en prioriteiten voor de komende vier jaar en verkozen we onze syndicaal verantwoordelijken. Robert Vertenueil is onze nieuwe voorzitter, Miranda Ulens onze nieuwe algemeen secretaris. Samen kan het anders!

Onze federale congressen zijn steeds een begin- én eindpunt. Een eindpunt van 4 jaar hard werk. Maar ook een beginpunt: een nieuwe push zorgt ervoor dat onze eisen, onze delegees, ons dagelijkse werking en onze dienstverlening op een hernieuwd elan kunnen verder werken.

Sociale zekerheid, internationaal vakbondswerk, social dumping, werkgelegenheid  of koopkracht: het zijn maar enkele van de vele onderwerpen die uitgebreid besproken werden op ons congres door verschillende gastsprekers, secretarissen en militanten.

Wat?

Ons federaal congres komt om de vier jaar bijeen, blikt terug op de voorbije periode met een statutair rapport (of werkingsverslag) en een activiteitenrapport. Het congres zet ook de politieke en syndicale beleidslijnen uit voor de toekomst. Daarnaast debatteert het congres over globale strijd- en actiepunten.

Meer dan 1500 ABVV'ers zijn dit jaar gemandateerd door hun ABVV-vakcentrale of -gewest om deel te nemen aan het congres. Ze nemen er het woord, ze praten mee en zij stemmen over de resoluties.

Nieuw federaal secretariaat

Die resoluties, die vooraf opgesteld zijn in samenspraak met alle ABVV-instanties en onze militanten, vormen ons strategisch rapport voor de toekomst. Het geeft onze visie op de huidige economische en sociale omstandigheden, het duidt onze beleidslijnen en actiepunten voor de komende jaren.

Het congres verkoos op 30 mei een nieuw federaal secretariaat, een nieuwe dagelijkse leiding.  Robert vertenueil is onze nieuwe voorzitter en Miranda Ulens onze nieuwe algemeen secretaris. Ook verwelkomen we Raf De Weerdt als nieuwe federaal secretaris en Estelle Ceulemans als algemaan secretaris ABVV/FGTB-Brussel. Proficiat!

=> Bekijk hier wie wie is in onze nieuwe federaal secretariaat. 

Programma:

Dag 1.

Op dag 1 stond het internationale vakbondswerk centraal. Heel wat internationale vakbondsgasten kwamen met een boeiende boodschap, oa.

  • Guy Ryder, directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO);
  • Sharan Burrow, algemeen secretaris van het Internationaal Vakverbond (IVV);
  • Luca Visentini, algemeen secretaris van het Europees Vakverbond (EVV);
  • Georges Dassis, voorzitter van het Europees en sociaal comité (EESC).

Nadien ging een experten-panel in debat over Europa, koopkracht en sociale dumping. Dit panel bestond uit Frank Moreels, Belgische BTB-voorzitter; Josef Stredula, Tsjechische algemeen secretaris-CMKOS; Susanna Camusso, Italiaanse algemeen secretaris CGIL; Esther Lynch, confederaal secretaris voor het EVV.

In de namiddag werd het statutair rapport 2014-2018 voorgesteld aan de congressisten en wordt het nieuwe federale secretariaat verkozen door onze leden.

=> Bekijk hier de foto's van onze Wall of fame!

Dag 2.

Op dag 2 van het ABVV-congres zetten we de inhoudelijke krijtlijnen uit voor de komende vier jaar. Er werd gedebatteerd over resoluties rond verschillende luiken: sociale zekerheid, werkgelegenheid en lonen, kwaliteit van leven, fiscaliteit.

Federaal secretaris Jean-François Tamellini gaf de aftrap over sociale zekerheid. “Er moet een einde komen aan de uitholling van onze sociale zekerheid. Een sterke, federale sociale zekerheid is een absolute voorwaarde voor het welzijn in ons land.”

Kersvers federaal secretaris Raf De Weerdt had het over kwaliteit van leven. Hierin is een sleutelpositie weggelegd voor de openbare diensten. “Als progressieve, federale vakbond gaan wij voor uitstekende openbare diensten, een belangrijk stuk koopkracht voor de bevolking.”

"We gaan keihard voor een collectieve arbeidsduurvermindering"

Over werkgelegenheid en lonen nam algemeen secretaris Miranda Ulens het woord. Voor het ABVV is het duidelijk: collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en compenserende aanwervingen zal de komende jaren centraal staan in de strijd voor sociale vooruitgang. “We gaan keihard voor een collectieve arbeidsduurvermindering. Want meer vrije tijd en kwali-tijd is goed voor iedereen”, zegt Miranda Ulens.

Op het einde van de dag boog het federaal secretariaat zich over alle resoluties en de ingediende amendementen.

Dag 3.

Deze derde dag is het sluitstuk van de periode 2014-2018. Men keurde de resoluties en actualiteitsmoties goed:

Er was tijd en ruimte voor hommages en in memoriams. We namen op gepaste wijze afscheid van Rudy De Leeuw als ABVV-voorzitter. Er werd gevierd, er werd gelachen, er werd gezongen. En de nieuwe ABVV- algemeen secretaris en -voorzitter hielden hun inauguratiespeeches.

=> Check de speech van Miranda Ulens