Dreigend tekort in de sociale zekerheid nu aanpakken

vrijdag, 26 Juni 2020
Pers

Op termijn dreigt er een tekort van minstens 10 miljard euro in onze sociale zekerheid te zijn.  Dit is niet enkel te wijten aan het feit dat onze sociale zekerheid in deze coronacrisis de grootste noden van de bevolking én de bedrijven heeft opgevangen, maar in de eerste plaats aan jaren van onderfinanciering. Met name door de regering-Michel. Het spreekt voor zich dat dit tekort moet opgevangen worden, maar dan wel op een structurele manier. Daarom moet de regering snel maatregelen nemen en de evenwichtsdotatie garanderen, voor de komende jaren

De grootste les die we tijdens de coronacrisis hebben getrokken, is dat de sociale zekerheid ons heeft behoed van veel erger. Werknemers in tijdelijke werkloosheid konden rekenen op een vervangingsinkomen, dat we hebben opgetrokken tot 70% van het geplafonneerde brutoloon (plus toeslag van €5,63/dag) waardoor de koopkracht redelijk gegarandeerd bleef. Bedrijven kregen ademruimte én de zekerheid dat het personeel na de pandemie terug aan de slag kon. Onze gezondheidszorgen behoren tot de beste wereldwijd, maar ze hadden nog beter kunnen functioneren als er de voorbije jaren niet zo stevig was bespaard.

Onze sociale zekerheid is onontbeerlijk. Niet enkel in tijden van een pandemie. Het ABVV eist van de regering om die rol ook voor de toekomst te garanderen en zelfs te versterken. Ook de werkgevers moeten hierbij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in plaats van aan te sturen op de zoveelste bijdragevermindering.

Daarvoor moet:

  • het mechanisme van de evenwichtsdotatie met spoed structureel worden uitgebreid vanaf 2021;
  • de wet van 2017 worden herzien om nieuwe en structurele financieringsbronnen op te nemen. Voor het ABVV moet de financiering afkomstig zijn van alle vormen van inkomsten en niet alleen van inkomen uit werk;
  • een moratorium worden ingesteld op alle regelingen voor vrijstelling van sociale bijdragen, de kern van ons sociale zekerheidsstelsel;
  • er een betere bescherming komen voor werknemers die niet langer tijdelijk werkloos zijn als gevolg van overmacht, maar volledig werkloos zijn geworden net als diegenen die al werkloos zijn en moeilijk een job vinden waaronder de schoolverlaters. 

Eerder deze week voerde het ABVV actie onder de slogan “een vaccin tegen de sociale crisis”.  De socialistische vakbond wijst hiermee op de gevolgen van de sociale crisis die er aan zit te komen indien de overheid niet dringend haar koers wijzigt en haar prioriteiten stelt bij de werknemers, werkneemsters en de mensen die het met een uitkering moeten doen. Indien de regering nalaat meer te investeren in de sociale bescherming van haar burgers, is dat grove nalatigheid. Het ABVV neemt haar rol van beschermer wel op en zal er dan ook alles aan doen opdat de regering (welke regering dan ook) haar verantwoordelijk opneemt.