Congres 2022: Internationaal Seminarie

vrijdag, 10 Juni 2022
Nieuws

In de zijlijnen van het 4-jaarlijkse congres organiseerde het Instituut voor Internationale Vakbondssamenwerking van het ABVV (ISVI) op 1 juni een dag met internationale seminaries. Het programma omvatte besprekingen met onze Belgische en internationale partners over de "zorgplicht" en de vakbondsvrijheden.

Veel internationale vakbondspartners uit Rwanda, Benin, Colombia, Brazilië en Marokko waren aanwezig, evenals onze Belgische partners, zoals FOS.

Zorgplicht

Het eerste deel van de dag was gewijd aan de zorgplicht. Dit verwijst naar de plicht van ondernemingen om bij de vervaardiging van hun producten de mensenrechten en het milieu te respecteren. Dit gebeurt in de hele keten door de risico's stroomopwaarts te beoordelen. De zorgplicht geldt met name voor waardeketens die werken met veel onderaannemers. De verantwoordelijkheid van het bedrijf is essentieel voor elke schakel in de keten om fatsoenlijk werk te respecteren.

In dit verband werden twee studies gepresenteerd, één over Colombia en één over de mijnbouwsector in de DRC. De nadruk lag op de rol van de overheden, die als eersten in staat zijn bedrijven te dwingen de rechten van werknemers te eerbiedigen. Tegelijkertijd hebben wij de rol van de vakbeweging en de vakbondssamenwerking bij de verbetering en eerbiediging van de vakbonds- en mensenrechten in de internationale ketens nader omschreven.

Vakbondsvrijheden

Het tweede deel van de dag was gewijd aan vakbondsvrijheden. De aanwezigheid van talrijke internationale vakbondsleiders maakte het mogelijk de schendingen van de rechten en vrijheden in de verschillende vertegenwoordigde landen, met name in de DRC, Marokko en Colombia, te evalueren en het belang van de oprichting van een waarschuwingsnetwerk op Europees en internationaal niveau opnieuw te bevestigen. Selena Carbonero, federaal secretaris van het ABVV, maakte vervolgens de balans op van de situatie in België, waar de vakbondsrechten blijven verslechteren, zoals blijkt uit het laatste rapport van het IVV.

Solidair over de grenzen heen

In deze context van criminalisering van sociale actie wilde het ABVV een handvest opstellen om ons engagement voor internationale solidariteit opnieuw te bevestigen. Omdat syndicalist zijn in sommige landen betekent dat je je leven riskeert. Maar ook omdat de vrijheid van meningsuiting afneemt, zelfs in landen met een lange democratische traditie. Wij willen een Europees en internationaal waarschuwingsnetwerk opbouwen om collectief te reageren op aanvallen op vakbonden, ongeacht de aard of de omvang van die aanvallen.

 

Nuttige links

Onze rechten, onze strijd – dossier vakbondsvrijheden ABVV

Rapport: Global Rights Index ITUC 2021