Aan onze federale sociale zekerheid: een dikke proficiat!

maandag, 14 Oktober 2019
Nieuws

Van 14 tot 18 oktober 2019 komen meer dan 1000 experten van de sociale zekerheid, uit meer dan 150 landen, samen in Brussel voor het Wereldforum Sociale Zekerheid. “Ons land is wereldwijd een lichtend voorbeeld op vlak van sociale zekerheid.” En dat moeten we goed onderhouden.

Ons land viert dit jaar 75 jaar sociale zekerheid en sociaal pact. Proficiat! Sterker nog: “Ons land is wereldwijd een lichtend voorbeeld”, stelt federaal secretaris Raf De Weerdt. Dubbele proficiat! Raf De Weerdt: “Het is ongelooflijk belangrijk dat ons land hét voorbeeld bij uitstek kan blijven, iets waar sommige politici blijkbaar niet zijn van overtuigd.” 

Bier, Rode Duivels, Sociale zekerheid

Of zoals De Weerdt het stelt: “Het is toch iets om trots op te zijn hoor. Wij beseffen dat vaak niet, maar ons land wordt, naast de Rode Duivels, bier en chocolade, wereldwijd geroemd voor haar sociale bescherming.” Raf De Weerdt: “Onze sociale zekerheid is een van de meest waardevolle door de mens bedachte systemen." 

Daarom dat het belangrijk is dat ze een robuust systeem blijft. Extra investeren is de boodschap. Iedereen komt er op een gegeven moment wel mee in aanraking. Investeren in sociale zekerheid is dus investeren in levenskwaliteit.

Sociale dialoog

Die systematische, duurzame vorm van wederkerigheid toont net onze menselijkheid. Het is juist die solidaire daad dat mensen, en in het verlengde daarvan, de samenleving hoopvol stemt. Raf De Weerdt: "Dat aspect moeten we wat meer uitdragen naar de toekomst toe, door een soort oprechte fierheid aan de dag te leggen.”

Het is 75 jaar geleden dat de wet werd ondertekend die het fundament vormt van onze sociale zekerheid. Onze sociale zekerheid evolueerde van een eenvoudige verzekering tegen sociale risico's naar een gewaarborgde sociale zekerheid voor iedereen (gezinsbijslag, gezondheidszorg, invaliditeit, werkloosheid en pensioen).

Wereldwijd worden we ook geroemd voor onze traditie van sociale dialoog. Het gezamenlijk beheer van de sociale zekerheid van werknemers en werkgevers strekt ons evenzeer tot voorbeeld. Als werknemers en werkgevers hebben we de vinger aan de pols en kunnen we de sociale zekerheid beheren met oog voor de noden van de gebruikers.

Het Wereldforum Sociale Zekerheid, dat voor het eerst in Europa wordt georganiseerd, is 's werelds grootste evenement op het gebied van sociale zekerheid.1000 belangrijke figuren, professoren, experten, ministers, bestuurders passeren deze week de revue om hun vernieuwende ideeën, uitdagingen of visies op het gebied van sociale zekerheid uit te leggen.