Minimumloon omhoog: 50 euro netto meer op 1 april

dinsdag, 26 Maart 2024
Nieuws

Op 1 april 2024 gaan de minimumlonen opnieuw omhoog, en dit dankzij het ABVV. Er komt 50 euro netto bij door het samengaan van de verhoging van het minimumloon en een versterking van de werkbonus. Het is de 2de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, oftewel het minimumloon, op 2 jaar tijd.

Geleidelijke verhoging

Op 8 juni 2021 legden de sociale gesprekspartners een interprofessioneel afsprakenkader vast. Eén van de elementen hierin was de geleidelijke optrekking van dat GGMMI, het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen. Op 1 april 2022 steeg het minimumloon voor het eerst na bijna 15 jaar met 80,95 euro bruto.

Op 1 april 2024 stijgt het minimumloon tot €2029,88 bruto. Het minimumloon gaat dus voor het eerst in ons land boven de 2.000 euro bruto.

Voor de goede verstaander: het minimumloon stijgt met €35,7 bruto, maar doordat op hetzelfde moment de fiscale werkbonus wordt versterkt, komt dat neer op een stijging met €50 netto. Door deze fiscale aanpassing zullen alle lonen onder 2.669,96 bruto per maand er netto op vooruitgaan. 

Niet enkel de werknemers op het minimumloon, zo'n 80.000 mensen, gaan er dus op vooruit. Iedereen met een loon onder €2.670 ziet zijn nettoloon stijgen, dat gaat over ruim 500.000 werknemers.

Op 1 april 2026 zal, dankzij het ABVV, het minimumloon opnieuw stijgen met +35,7 euro bruto en 50 euro netto.

We zijn er nog niet

Het ABVV was altijd trekker als het op hogere minimumlonen aankomt. Dit werd aangetoond door onze eerdere campagne FightFor14, waarmee we al jarenlang sensibiliseren en mobiliseren voor een hoger minimumloon. Het is bovendien zeer goed om te zien dat deze centrale eis van het ABVV gretig wordt overgenomen door politieke partijen.

Ja, het minimumloon gaat nu door de symbolische grens van 2000 euro bruto. Maar we zijn er bij lange nog niet. Voor ons moet dat minimumloon richting 17 euro per uur oftewel 2800 bruto per maand.

Nog te veel mensen kunnen niet fatsoenlijk leven van hun job. Dat kan niet. Voor hen is het onmogelijk om het hoofd boven water te houden en het hoofd te bieden aan de geringste onvoorziene gebeurtenis.