75 jaar sociale zekerheid: Bedankt Achiel!

zaterdag, 28 December 2019
Nieuws

Het is vandaag exact 75 jaar geleden dat de Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders boven het doopvont werd gehouden. Het was het startschot van ons sociale zekerheidsstelsel. Reden te meer om er vandaag extra aandacht aan te geven.

Onze algemeen secretaris Miranda Ulens vierde dit vandaag op een wel zeer symbolische plek. Het Achiel Van Ackerplein te Brugge. Achiel Van Acker was een socialistische politicus die vaak de peetvader van onze sociale zekerheid wordt genoemd.

Samen met de socialistische mutualiteit en sp.a werd er gespeecht, geapplaudisseerd en gejuicht voor onze sociale zekerheid en de sociale strijd die daar vooraf aan gegaan is. Een strijd die we niet zomaar mogen vergeten. Miranda Ulens in haar speech: “Het is hoog tijd om in actie te komen om de toekomst ervan veilig te stellen en zo de levenskwaliteit van de mensen in dit mooie land te behouden en zelfs te verbeteren.

Solidariteit = werkwoord

Veel is een kwestie van politieke wil en visie bij mannen en vrouwen die de intelligentie en de moed hebben om van solidariteit een werk-woord te maken”, stelt Ulens. Iemand die dit wel uitdroeg was Van Acker dus. “Hij stond bekend als een onvermoeibare propagandist en politiek activist en ging van dorp tot dorp om zijn socialistische boodschap uit te dragen en te verspreiden. Een socialistische autodidact en self-made man.

Voor hem moest de economie ten dienste staan van de mens. Niet omgekeerd. Miranda Ulens:  “De economie moest het sociale garanderen en moest zorgen voor een verbetering van de levensstandaard van de werkende klasse. Deze rode draad was zijn leven lang een belangrijk onderdeel van Van Ackers rode basisfilosofie.

Onder druk

Momenteel wordt onze sociale zekerheid langs alle kanten aangevallen. Het maakt Miranda Ulens boos. “Ze wordt maar al te vaak beschouwd als een besparingsvaatje, een kostenpostje, waar menig rechtse regering onuitputtelijk uit wil tappen. Om ofwel een begroting op orde te brengen, of extra middelen vrij te maken. En dit telkens uit pure ideologische overwegingen. De voorbije 5 jaar zagen we de jacht op de werklozen, op de gepensioneerden en op de langdurig zieken. Dit moet ophouden. Stop.

Het was een bewuste strategie van de vorige federale regering-Michel om onze sociale zekerheid ‘uit te roken’, de financiering ervan onzeker te maken. Het kan heus wel anders. Daarom schoven we onlangs 10 pistes naar voor voor een betere en meer structurele financiering.

Die aanvallen zijn zeer problematisch. Ook Miranda Ulens denkt er het hare van: “Ik vraag me soms af wat Achiel Van Acker ervan zou denken als hij dit genre politici bezig ziet? Immers, Achiel, hij stond voor “ de waarheid getrouw zijn, de tegenstander eerbiedigen, de dweperij uitsluiten”.

We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen.

Kom op 28 januari naar Brussel voor onze grote nationale #AltijdBeschermd-manifestatie om onze sociale zekerheid een hart onder de riem te steken. Het wordt een solidair feest!