20 dagen geboorteverlof vanaf 1 januari 2023

dinsdag, 20 December 2022
Nieuws

Vanaf 1 januari 2023 wordt het geboorteverlof (het vroegere ‘vaderschapsverlof’) opgetrokken van 15 naar 20 dagen. Het ABVV is al veel langer vragende partij voor deze verlenging, om zo de lasten van de gezinszorg eerlijker te verdelen.

Hoeveel dagen?

Alle werknemers in de privésector met een contract, voltijds of deeltijds, zullen vanaf volgend jaar 20 dagen geboorteverlof kunnen nemen. Bij een tweeling of meerling wordt het verlof maar één keer toegekend.

Voor kinderen die voor 1 januari 2023 geboren worden, mag je 15 dagen geboorteverlof opnemen.

Voor wie?

Dit geboorteverlof geldt wanneer je een wettelijke afstammingsband met het kind hebt (vader of gehuwde meemoeder).

Zonder wettelijke afstammingsband kan je het geboorteverlof ook opnemen:

  • als het kind enkel een wettelijke afstammingsband heeft met de moeder;
  • en als je op het moment van de geboorte wettelijk samenwoont of minstens 3 jaar echt en onafgebroken samenwoont (co-ouder).
  • Slechts één werknemer heeft recht op het geboorteverlof; de wettelijke afstammingsband heeft voorrang op de wettelijke samenwoonst en op de feitelijke samenwoonst.

Wanneer opnemen?

De dagen geboorteverlof mag je volledig vrij kiezen binnen vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. De dag van de bevalling geldt als eerste dag van die vier maanden. 

Hoe aanvragen?

Om geboorteverlof te nemen, moet je je werkgever verwittigen. Dit doe je best schriftelijk om een bewijs van aanvraag te hebben.

Probeer ineens de nodige bewijzen van geboorte mee af te geven, zoals een kopie van de geboorteakte met jouw naam erop als vader, of met bewijs van samenwoning en hoofdverblijf aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister, …  

Hoeveel ontvang je?

De eerste drie dagen betaalt je werkgever je volledig loon uit. De volgende dagen krijg je 82% van je brutoloon uitbetaald via de ziekenfondsen. Deze uitkering bedraagt maximum ​139,97 euro per dag en wijzigt bij indexaanpassingen.

Sommige sectoren of bedrijven voorzien bij cao meer dan 3 dagen met loonbehoud waarbij  de werkgever het verschil tussen het loon en de uitkeringen bijlegt. Informeer je bij je werkgever, je delegee en/of je ABVV-afdeling.

Ontslagbescherming?

Vanaf het moment dat je je werkgever van je verlof op de hoogte brengt (hou daarom je bewijs bij) mag hij je niet ontslagen omwille van het geboorteverlof, tot vijf maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

Doet hij dat wel, dan moet hij 6 maanden loon en een eventuele verbrekingsvergoeding betalen.

Bescherming tegen de niet-hernieuwing van een tijdelijk contract

Tijdelijke werknemers (bv. interimarbeid) of werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur, genieten een bescherming tegen de niet-hernieuwing van hun arbeidsovereenkomst.

Nog vragen? Je kan alles nog eens in detail hier nalezen, of contacteer je delegee!