100 jaar Index in 10 kernpunten

100 jaar Index in 10 kernpunten

In 2020 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Belgische ‘Index der consumptieprijzen’, kortweg de index of CPI genaamd, het levenslicht zag. Het systeem zit goed verankerd in de Belgische loonvorming en vrijwaart de koopkracht van werknemers en uitkeringsgerechtigden. Toch wordt het Belgische systeem van automatische loonindexering regelmatig aangevallen.

De Nieuwe Werker nr. 11 -2019

De Nieuwe Werker nr. 11 -2019

Ledenblad van het ABVV | ECO(NOMIE)SYSTEEM Gaan we van NEEM-MAAK-DUMP naar MAAK-GEBRUIK- RECYCLEER? Van rechte lijn naar kringloop? | Energiedemocratie Interview | Samen vooruit Versterk team-ABVV| Klimaatkameraad Op de werkvloer

Echo nr. 10 - 2019

Echo nr. 10 - 2019

Nieuwsbrief van de studiediensten van het ABVV | Investeren, investeren, investeren