ABVV keurt ontwerp van IPA goed, maar waarschuwt federale regering

Het ABVV keurde vandaag op zijn federaal comité het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) met een significante meerderheid goed.

Cijfers RSZ: er is nog veel werk aan werk

Het rapport van de RSZ is veel realistischer dan de cijfers waarmee de regering en de Nationale Bank eerder nog triomfeerden.

Nieuwe CAO over tijdskrediet

Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan. Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter die de sociale partners vandaag, 20 december, ondertekenden.

Samen sterk voor Syrië

Solidariteit met de Syrische bevolking

Pensioengelijkstellingen: Bijsturingen, maar fundamenteel probleem blijft

Minister Baquelaine bezorgde aan de leden van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst zijn teksten voor de beperking van de pensioengelijkstelling van werkloosheids- en brugpensioen/SWT-dagen.

Bepaling zware beroepen houdt geen rekening met de dagelijkse realiteit van onze werknemers!

Na maanden wachten kreeg het ABVV van de regering eindelijk nieuws over het dossier "zware beroepen". Het is geen goed nieuws.

Beroep tegen de loonnorm 2015-2016: het ABVV betreurt de beslissing van het Grondwettelijk Hof

Vandaag, donderdag 1 december, sprak het Grondwettelijk Hof zijn arrest uit over het beroep dat het ABVV heeft ingesteld tegen de wet van 28 april 2015 met betrekking tot de loonnorm 2015- 2016.