Het groot rapport van de regering-Michel

De vakbonden eisen een koerswijziging met de campagne 'het groot rapport van de regering-Michel'.

Zware beroepen: vakbonden leggen hun voorstel op tafel van Nationaal Pensioencomité

De vakbonden stellen een uniek instrument voor dat toelaat om zware beroepen te definiëren. Een belangrijke stap richting een eerlijke definitie van belastend werk.

Het re-integratietraject van zieken: een ontslaginstrument voor werkgevers

De eerste cijfers bevestigen wat wij al vreesden: de nieuwe re-integratieprocedure voor zieken is een ontslaginstrument voor werkgevers.

Een ‘Europese pijler van sociale rechten’, een eerste stap naar een echt sociaal Europa?

Een sociaal Europa kan niet worden opgebouwd in een ivoren toren. Een sociaal Europa moet, om zijn doelstellingen te behalen, zijn blind besparingsbeleid in vraag stellen.

Regering stelt beslissing over plan Bacquelaine uit

De vakbonden vernemen dat de regering een beslissing over het voorstel van minister Bacquelaine rond 'eenheid van loopbaan' heeft uitgesteld.

Minister van Pensioenen houdt voet bij stuk. Werknemers en vooral arbeidsters met lange loopbaan zijn de pineut.

Nu vrijdag wil de minister van Pensioenen opnieuw een maatregel doordrukken die desastreus is voor werknemers met een lange loopbaan die op het einde van hun carrière een periode ‘inactief’ zijn, die dus ziek of werkloos worden.

Koerswending voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid

ABVV, ACV en ACLVB eisen een koerswending van de federale regering nu die halfweg haar legislatuur is en voor een cruciale begrotingsopmaak staat. Een koerswending die inzet op sociale en fiscale rechtvaardigheid.

Lagere uitkering voor tijdskrediet met motief en thematisch verlof

De regering snijdt opnieuw in het tijdskrediet. De uitkeringen voor tijdskrediet met motief en thematisch verlof (bijvoorbeeld zorg voor een zieke naaste) gaan omlaag.

Regering zet jacht op deeltijds werkenden onverbiddelijk voort

Deeltijdse werknemers zijn opnieuw slachtoffer van deze regering. Zij moeten meer uren kloppen, zonder dat daar loon tegenover staat. Op kosten van werknemers geeft deze regering opnieuw een dikke cadeau aan werkgevers.