Bereken je inkomensgarantie-uitkering (IGU) 

Wat?

Indien je als werkloze het werk deeltijds hervat, kan je onder bepaalde voorwaarden bovenop je loon een uitkering ontvangen van de RVA. Deze uitkering, inkomensgarantieuitkering (IGU) genoemd, beoogt je een globaal inkomen te garanderen (loon + uitkering) dat:

 • minstens gelijk is aan je werkloosheidsuitkering indien je deeltijdse job maximum 1/3de van een voltijdse job bedraagt
 • hoger is dan je werkloosheidsuitkering indien je deeltijdse job 1/3de van een voltijdse job overschrijdt 

Nieuw

De regering-Michel wijzigde vanaf januari 2015 de IGU-berekening. De IGU is nu sterk verlaagd.

 • Je kan enkel een IGU ontvangen als je niet meer verdient dan een bepaald brutoloon (per maand): 1.501,82 euro. Voorheen was dit 1.559,38 euro.
 • De IGU wordt berekend via een formule:
  je werkloosheidsuitkering
  + een toeslag per uur dat je werkt boven de 55 uren per maand
  - je nettoloon
  De toeslag per uur bedraagt: 
  • voor gezinshoofden 3,05 euro
  • voor alleenstaanden 2,14 euro (voorheen 3,05)
  • voor samenwonenden 1,21 euro (voorheen 3,05)
 • De IGU wordt vandaag toegekend zonder rekening te houden met de werkbonus (verlaagde werknemersbijdrage voor lage inkomens). In de toekomst wordt de werkbonus mee in rekening genomen bij het nettoloon waarop de IGU wordt berekend, wat tot een verlaging van de uitkering zal leiden.
 • Vanaf 1 januari 2018 wordt de IGU na twee jaar gehalveerd. 

Meer info

Tip

In onderstaande tool hebben we niet alle mogelijkheden kunnen opnemen. Voor 100% juiste informatie ga je best naar de werkloosheidsdienst in het ABVV-kantoor in jouw woonplaats. Daar helpt men je graag verder met raad en daad.

 Gelieve uw ABVV-kantoor te contacteren om te weten welk dagbedrag van toepassing is. Door de gewijzigde reglementering vanaf 01/11/12 kan het dagbedrag voor de berekening van de IGU verschillen van het dagbedrag dat geldt bij volledige werkloosheid.
Verplicht veld : kies de nieuwe of de oude regeling
Verplicht veld : duid je STATUUT aan
Het veld ARBEIDSDUUR moet een cijfer bevatten
Het veld ARBEIDSDUUR moet verschillen van 0
Het veld UUR/WEEK moet tussen 1 en 38 liggen
Het veld ARBEIDSDUUR moet een cijfer bevatten
Het veld ARBEIDSDUUR moet verschillen van 0
Het veld UUR/WEEK moet tussen 1 en 38 liggen
Het veld UUR/WEEK voltijds moet groter zijn dan het veld UREN/WEEK deeltijds
 Voor een deeltijdse job aangegaan vóór 01.01.2006 kan je kiezen tussen de oude en nieuwe regeling, naargelang welke regeling jou het meeste voordeel biedt.
Je DAGBEDRAG moet een cijfer zijn
Je DAGBEDRAG moet verschillen van 0
Je DAGBEDRAG moet tussen 8,00 en 51.94 € liggen
Gezinshoofd : je DAGBEDRAG moet tussen 38,00 en 51,94 € liggen
Alleenstaand : je DAGBEDRAG moet tussen 9,15 en 51,94 € liggen
Samenwonend 1ste periode : je DAGBEDRAG moet tussen 23,93 en 51,94 € liggen
Samenwonend : je DAGBEDRAG moet tussen 8,00 en 47,46 € liggen
Verplicht veld : duid je GEZINSTOESTAND aan
Ben je samenwonend, duid dan aan of je in de 1ste vergoedingsperiode zit of niet
per maand of
per uur
Je brutoloon (per maand of per uur) moet een cijfer zijn
Je brutoloon (per maand of per uur) moet een cijfer zijn
Je brutoloon (per maand of per uur) moet verschillen van 0
Brutoloon: je mag slechts één veld invullen: brutoloon per maand of brutoloon per uur
Resultaat : NIEUWE berekening
Berekeningswijze voor de werknemers die voor het eerst een deeltijdse tewerkstelling beginnen VANAF 01.01.2006
Bruto bedrag van de Inkomensgarantie-uitkering
Netto bedrag
Resultaat : OUDE Berekening
Berekeningswijze voor de werknemers die reeds een inkomensgarantie-uitkering ontvingen VOOR 01.01.2006
Bruto bedrag van de Inkomensgarantie-uitkering
Netto bedrag
Je presteert meer dan 4/5 en je hebt dus geen recht op een IGU
Onze berekeningsmodule geeft je een idee van de IGU waar je eventueel recht op hebt. Bij de berekening van de IGU moet rekening gehouden worden met heel veel factoren. In onze tool hebben we niet alle mogelijkheden kunnen opnemen. Het resultaat kan dus niet beschouwd worden als een officiële beslissing in verband met jouw rechten als deeltijdse werknemer. Het ABVV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verschil met de officiële beslissing die de RVA neemt.