Alle thema's

Nieuws

Indexering juni 2017

Sociale uitkeringen en lonen aangepast aan levensduurte

Omwille van verschillende prijsstijgingen worden uitkeringen en lonen geïndexeerd met 2%. Deze indexering garandeert de koopkracht van de werknemers.

Sociale gesprekspartners sluiten ontwerp van interprofessioneel akkoord

Sociale gesprekspartners sluiten ontwerp van interprofessioneel akkoord

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een ontwerp van interprofessioneel akkoord bereikt. Wat staat er in? Hoe gaat het nu verder?

Actu ABVV informeert correct

ABVV informeert correct

Het ABVV informeert correct over het regeringsbeleid van twee maten en twee gewichten. De regering voert een politiek van sociale afbraak, we bewijzen dit in 10 punten

Persberichten

Cijfers RSZ: er is nog veel werk aan werk

Het rapport van de RSZ is veel realistischer dan de cijfers waarmee de regering en de Nationale Bank eerder nog triomfeerden.