Tobintaks: al 4 miljard gemist door Belgisch vertragingswerk?

We lopen per dag miljoenen euro aan belastingopbrengsten mis door het niet invoeren van een tobintaks. Om dat verlies aan inkomsten zichtbaar te maken lanceerden enkele ontwikkelingsorganisaties waaronder Oxfam en 11.11.11 een online teller. En die gaat als een trein.

Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte: nieuwe spelregels voor werknemers

De regering heeft een nieuw en strenger re-integratiebeleid voor arbeidsongeschikte werknemers goedgekeurd. Op die manier wil minister De Block besparen in de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Ze gaat ervan uit dat zieke mensen sneller terug aan het werk kunnen gaan. Wat moet jij weten over deze ‘back to work’-wetgeving?

Verzet tegen aanvallen op beroepsgeheim

In het kader van de strijd tegen het terrorisme vormt de aanval op het beroepsgeheim een volgende stap in de ondermijning van onze democratische waarden. Het wetsvoorstel waarbij actieve informatieplicht wordt opgelegd aan sommige beroepscategorieën gaat een stap te ver.