Minister van Pensioenen kampioen in averechtse herverdeling

Zonder blikken of blozen beaamt minister Bacquelaine dat hij de hogere pensioenen zal verhogen ten koste van de andere pensioenen.

Plan-Peeters: nu nóg strenger

De regering maakte van de begrotingsgesprekken gebruik om het plan-Peeters door te drukken om werknemers nog flexibeler te doen werken.

Bacquelaine zet aanvullende pensioenen op de helling

Minder dan een jaar na inwerkingtreding van het nieuwe tarief, laat minister Bacquelaine verstaan bereid te zijn het minimumrendement op vraag van de verzekeraars te verlagen.

De indexsprong is én blijft onrechtvaardig

De door de regering-Michel opgelegde indexsprong blijft onrechtvaardig en oneerlijk. De indexprong verarmt werknemers en levert bedrijven miljarden op.