Alle thema's

Nieuws

Onze pensioenen zijn in gevaar, zowel in de privé- als in de openbare sector

De pensioenafbraak van de regering-Michel moet stoppen. Iedereen heeft recht op een haalbaar én leefbaar pensioen.

Indexering juni 2017

Sociale uitkeringen en lonen aangepast aan levensduurte

Omwille van verschillende prijsstijgingen worden uitkeringen en lonen geïndexeerd met 2%. Deze indexering garandeert de koopkracht van de werknemers.

Tijdskrediet zonder motief, nu of nooit

Tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft. Voor wie er nog gebruik van wilt maken, is het nu of nooit.

Persberichten

Geen schouderklopjes voor Michel

De arbeidsvoorwaarden zijn verslechterd, de sociale bescherming verminderd en ons land bengelt aan de staart van het Europees peloton als het gaat om jobcreatie. De complimenten van de OESO zijn misplaatst.