Alle thema's

Nieuws

Sociaal-economische barometer: verbeterpunten van onze samenleving

De nefaste gevolgen van het rechts beleid worden steeds duidelijker maar er zijn realistische alternatieven. Dat tonen we aan in onze 'Sociaal-economische barometer'.

Zomerakkoord: nieuwe reeks fiscale cadeaus

Door een nieuwe reeks fiscale cadeaus bereidt de regering-Michel nu al verdere besparingen voor. De factuur is dus voor jou.

Dubbelinterview: 'Het zomerakkoord zal de armoede en ongelijkheid nog doen toenemen.'

De regering was grandioos gebuisd in juni, maar zat niet stil in de vakantie en stelde een zomerakkoord op. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en algemeen secretaris Robert Vertenueil: “Het zomerakkoord heeft het rapport alleen verslechterd!”

Persberichten

Zomerakkoord met een winters randje voor de werknemers

In een eerste algemene reactie op het zomerakkoord van Michel, is het ABVV vernietigend voor het werk van deze regering.

Persbericht naar aanleiding van de lopende begrotingsgesprekken

Sinds maanden maakt het ABVV zijn ongerustheid kenbaar over de beslissingen die de regering neemt. Het is nog niet voldoende dat ze van harde besparingen haar religie heeft gemaakt; ze organiseert ook bewust sociale achteruitgang door het beleid ten voordele van de rijken en van de financiële wereld te laten dragen door een meerderheid van burgers.